Artikel Het Financieele Dagblad: Bos zet de klok terug als het gaat om pensioenbescherming

Er is veel onduidelijkheid in de markt omtrent de (on)mogelijkheden die accountants (en belastingadviseurs) hebben inzake pensioenadvisering aan hun cliënten. Dit is naar mijn mening onterecht. De WTA belemmert niets en de Wft staat pensioenadvies juist toe.

De Wet Toezicht Accountantsorganisaties geeft feitelijk geen enkele beperking behoudens het ‘niet mogen verdienen aan de verkoop van een pensioenprodukt’. Uiteraard dient de cliënt zélf de definitieve keuze te maken uit de aanbieders (verzekeraar). Dat hij dit doet aan de hand en op advies van de accountant lijkt mij logisch. Naast de WTA spelen ook de gedragsregels van de diverse accountantsorganisaties een rol. Maar deze gebíeden juist de cliënt goed én volledig te adviseren en te begeleiden! Het dunkt dat accountants juist in de knoop komen met hun gedragsregels als ze hun cliënten niet over pensioen zouden adviseren. Zowel de eigenaar (Directeur-grootaandeelhouder) zelf maar natuurlijk ook met betrekking tot de pensioenvoorziening voor de werknemers.
Dan de Wet Financieel Toezicht (Wft). Hierin is een vrijstelling opgenomen voor accountants (en belastingadviseurs). Mits zij geen provisie ontvangen (lijkt me logisch, dus uitsluitend urendeclaratie), het advies in het verlengde ligt van hun hoofdwerkzaamheid (ook logisch, dit is immers accountancy/belastingadvies) mogen zij werkzaamheden verrichten die voor een (pensioen)adviseur wel Wft-vergunningsplichtig zouden zijn. Pas op het moment dat pensioenadvies de hoofdwerkzaamheid van de organisatie wordt (en dus niet eens van de individuele medewerker) gaat de Wft leading worden.
Tot slot is ook helder dan alles omtrent pensioen in eigen beheer (dus in de eigen BV, Holding of Pensioen BV) van de Directeur-grootaandeelhouder sowieso niet onder de Wft
valt.

De conclusie kan dus zijn dat de accountants en belastingadviseurs gewoon hun pensioenadvieswerk kunnen blijven doen. Van echt advies tot het begeleiden van verzekeringstechnische oplossingen. Als het gaat om eigen beheer is de Wft niet van toepassing.

mr Theo Gommer MPLA is pensioenadvocaat. Tevens is hij partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice gevestigd te Tilburg.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015