Artikel Het Financieele Dagblad: De AOW gaat volop veranderen, gaat u daar maar van uit!

Er wordt volop gesproken over (aanpassingen van) de AOW. Gezien de beginnende échte vergrijzing niet raar. Hoewel het misschien (voor sommigen althans) niet om hele grote jaarlijkse bedragen gaat, is het toch goed om alles omtrent de AOW eens op een rijtje te zetten.

Allereerst betreft het een jaarlijks persoonlijk inkomen van ongeveer € 8.000 bruto per jaar. Samen met uw eventuele partner dus € 16.000 per jaar. Dat vertegenwoordigt toch een fictieve contante waarde, immers de AOW duurt levenslang, van ongeveer € 250.000, ofwel een kwart miljoen. Dat klinkt nog beter en is toch substantieel!
Een belangrijke maatregel die al lang geleden is genomen, maar er nu echt aan gaat komen, is het vervallen van de partnertoeslag vanaf 2015. Iedereen die na 2015 AOW ontvangt en een jongere partner heeft (en dat geldt nog steeds voor de meeste mannen) heeft geen recht meer op een partnertoeslag, van dus maximaal € 8.000. Toch goed om te weten.
Mocht uw jongere partner doorwerken terwijl u al 65 bent, dan wordt de toeslag overigens ook nu al gekort, afhankelijk van haar eigen inkomen.

Vervolgens spelen er op dit moment 2 voorstellen. Allereerst de Bos-belasting. Dat betekent dat iedereen die of voor 65 jaar met pensioen gaat of na 65 jaar meer dan € 25.000 aan pensioen krijgt, ook in de 1e en 2e schijf, AOW-premie moet betalen. Niet de volle 17,6% AOW-premie, maar beginnend bij 1,2%. Dit percentage loopt tot 2040 successievelijk op tot ruim 17%. Deze maatregel zal waarschijnlijk per 2011 ingaan.

Vervolgens de plannen van minister Donner. Als je door blijft werken na 65, krijg je een hogere AOW-uitkering. De uitkering wordt ieder jaar dat je doorwerkt en dus nog geen AOW uitbetaald krijgt, 5% hoger.

Grappig, of eigenlijk juist schrijnend, maar dat even terzijde, dat de AOW-problematiek dus zowel door Financiën (Bos) als Sociale Zaken (Donner) wordt aangepakt. Over afstemming gesproken…..

Met beide maatregelen ben ik het niet eens. Met de ‘strafheffing’ van Bos niet omdat deze a. te ingewikkeld is, en b. nauwelijks zoden aan de dijk zet, en tegen de tijd dat ze dat wel doet dan is het 2040) en is c. het vergrijzingsprobleem opgelost!

Met Donner ben ik het allereerst niet eens omdat zijn rekentechniek niet klopt. Een zuivere actuariële herrekening van een jaar uitstel moet 7% extra opleveren. En ik krijg maar 5%? Iedereen wil dan toch gewoon wel AOW vanaf 65 en blijft daarnaast doorwerken? Of ben ik nou gek?! Een echte bonus moet 10% zijn, én die moet oplopen als ik nog een jaar doorwerk, etc. Tot een verdubbeling van de AOW als ik tot 70 jaar doorwerk. Ten tweede ben ik het niet eens met sec een bonus. Dit moet gepaard gaan met het verhogen van de formele pensioengerechtigde AOW-leeftijd, zoals ook de Commissie Bakker voorstaat. Prima als mensen vanaf 65 jaar AOW ontvangen, maar de wettelijke leeftijd loopt vanaf 2009 (meteen aanpakken als je een plan hebt!) per jaar met 2 maanden op. Dus vanaf 2010 is dé AOW-leeftijd 65 jaar en 2 maanden. Ook dit totdat we bij de 70 jaar zijn. Daarna laten we de AOW-leeftijd gelijke tred houden met toenemende – daarvanuitgaande, maar dus ook afnemende - levensverwachting. De Commissie Bakker is dus veel te behoudend (1 maand vanaf 2016). Ook hier geldt dat pas in 2040, als de vergrijzingproblematiek al is opgelost, het eindresultaat wordt bereikt. Voorts geldt dat 67 jaar in 2040 hoogstwaarschijnlijk al weer fors achterhaald is!

Dit genereert een driedubbel effect.
Er wordt minder AOW betaald. Omdat iemand langer blijft werken, blijft hij of zij ook meer belasting betalen en dus AOW-premie. En het heeft echt zin om langer door te werken waarbij het effect op korte termijn aanzienlijk is.

Daarnaast is het goed om even in uw pensioenregeling te kijken wat de hoogte van de AOW is waar rekening mee wordt gehouden. Als dat meer is dan gebaseerd op de zelfstandige AOW van € 8.000, dan bouwt u feitelijk over te weinig salaris pensioen op, waardoor u de norm, 70% of anderszins, niet haalt.

Het Nationaal pensioenregister, ja, ik begin alvast reclame te maken hiervoor, zal naast al uw pensioenrechten vanaf 2011 ook inzage geven in de AOW. Vooral ook voor allochtonen van groot belang omdat zij, als zij pas na hun 15e in Nederland zijn komen wonen, niet aan de volledige AOW komen. Dit geldt ook voor autochtonen die gedurende (langere) tijd in het buitenland hebben gewerkt en gewoond.

Kortom, de AOW is toch het begin van het pensioendenken en zal de komende jaren aan forse veranderingen onderhevig zijn. U weet er nu al van!

mr Theo Gommer is pensioenadvocaat. Tevens is hij partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015