Artikel Het Financieele Dagblad Geld: Pensioen na kredietcrisis

Op grote schaal zijn bedrijven bezig hun pensioenregeling aan te passen. Dit is op zich niet erg, mits maar goed gecommuniceerd en als u het maar in de gaten houdt.

Een paar aandachtspunten. Veel werkgevers willen hun kosten verlagen. Dat kan twee dingen betekenen. Of u krijgt een lager pensioen, immers als er minder wordt ingelegd, zal het pensioen wel lager worden. Het kan ook zijn dat bepaalde onderdelen verdwijnen. Bijvoorbeeld (een deel van) het nabestaandenpensioen. Maar ook de opbouw over bijvoorbeeld een (vaste) 13e maand (zeker als die er niet meer is/komt!). Veel vaker zal het risico verschuiven van de werkgever naar de werknemer. Niet langer wordt een pensioen gegarandeerd maar slechts een inlegpremie. Mede afhankelijk van het rendement (en bijvoorbeeld de levensverwachting) zal dit te zijner tijd een hoger of lager pensioen opleveren. Zelf ben ik van mening dat áls het risico verschuift naar de werknemer, u wel de keus moet hebben om meer of minder risico te nemen. Dat wordt in Nederland beheerst door het zogenaamde Life Cycle denken. Dat betekent dat uw pensioengeld ‘standaard’ naarmate u dichter bij uw pensioendatum komt, minder risicovol wordt belegd. De kredietcrisis heeft wel geleerd dat dat heel verstandig is. Dát pensioenrisico’s verschuiven van werkgever naar werknemer is iets wat mijns inziens niet tegen te houden is en inherent aan maatschappelijke ontwikkelingen. Meer eigen verantwoordelijkheid zal dus echt nodig zijn.

In alle gevallen mag u er wel op rekenen dat uw werkgever alle wijzigingen perfect communiceert met u, de OR etc. Twijfelt u of dat gebeuren gaat? Laat u hem dan deze column gewoon lezen! Tot slot, mocht uw werkgever dat niet doen, dan heeft hij later misschien wel een (groot) probleem, als uw pensioen tegenvalt en u hem aansprakelijk stelt daarvoor… Met de Pensioenwet in de hand kunt u hem nu en dan wijzen op uw rechten: juiste, tijdige en vooral voor u begrijpelijke pensioeninformatie.

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015