Artikel Het Financieele Dagblad: Krijgen uw nabestaanden wel wat u ze gunt?

Vandaag een misschien niet zo leuk, maar wel noodzakelijk onderwerp, het pensioen voor uw nabestaanden. Dit kan uw partner (gehuwd of ongehuwd samenwonend) betreffen of uw kinderen. Overigens kunt u ook een nabestaandenpensioen krijgen voor bijvoorbeeld een broer of zus (of ander familielid) waar u een gezamenlijke huishouding mee voert.

Sinds de volledige gelijke behandeling van gehuwden en ongehuwden zijn er twee soorten nabestaandenpensioen. Een nabestaandenpensioen (NP) op opbouw- of op risicobasis. Wat betekent dat?

Een NP op opbouwbasis betekent dat nadat u uw dienstbetrekking hebt beëindigd, er toch een – premievrije - aanspraak voor uw partner bij overlijden is ontstaan. Als u uw opgebouwde pensioen vervolgens middels waardeoverdracht hebt meegenomen naar uw nieuwe werkgever dan krijgt u daar ook weer hetzelfde NP.

Als u echter een NP op risicobasis hebt, dan is er na ontslag geen NP meer! Als u dan komt te overlijden, krijgt uw partner dus niets. Er wordt namelijk alleen maar een (risico)premie per jaar betaald en alleen voor een NP als u in dat jaar komt te overlijden.

Overigens mag er bij een NP op opbouwbasis geen onderscheid gemaakt worden tussen het toezeggen van een NP voor gehuwden en voor samenwonenden. Sterker nog, ook voor alleenstaanden moet in dat geval een NP opgebouwd worden aangezien zij een wettelijk recht op uitruil hebben.
Dat geldt dan natuurlijk ook voor gehuwden, geregistreerden en samenwoners, ook zij mogen er voor kiezen om het nabestaandenpensioen om te zetten in een hoger (of eerder ingaand) ouderdomspensioen maar dan wel met instemming van hun partner.

Als het een nabestaandenpensioen op risicobasis betreft mag een werkgever wel onderscheid maken tussen diegenen mét een partner die gehuwd of geregistereerd zijn en degenen die ongehuwd samenwonen. Voor alleenstaanden kan geen NP op risicobasis verzekerd worden, zodat daar nooit discussie over is. De Pensioenwet stelt wel dat als er een NP voor samenwoners is toegezegd, zij exact hetzelfde behandeld moeten worden als gehuwden. Dat geldt zowel bij opbouw als bij risico NP.

Wat moet u nu doen. Afhankelijk van de toezegging die voor uw geldt, opbouw- of risicobasis, moet u kijken wat u wilt zowel – nu – voor uw partner (en deze voor u!) en bij waardeoverdracht. Hierbij geef ik u graag de volgende handvatten mee. Bespaar nooit op een paar euro als het gaat om uw (dierbare) nabestaanden, is mijn mening. Liever een goede voorziening voor haar/hem/kinderen, dan wat geld extra voor uw eigen ouderdomspensioen. Maar té veel hoeft natuurlijk ook niet! Iedere euro die u extra in uw ouderdomspensioen stopt, en die ook u wellicht ook nog eens wat risicovoller kunt beleggen, tikt toch behoorlijk aan op 65 jaar!

Hou bij waardeoverdracht vervolgens goed de verschillende systemen in de gaten. Als u namelijk van een opbouw NP naar een systeem met een NP op risicobasis gaat, bent u uw opgebouwde NP kwijt. Het wordt natuurlijk wel omgezet in extra OP, maar dat geeft bij overlijden geen voorziening voor uw partner.

Tot slot nog 2 capita selecta. Bij waardeoverdracht na echtscheiding blijft het NP van uw ex-partner altijd achter bij de oude uitvoerder! En de tweede, u kunt als u van een regeling met een NP op risicobasis naar een nieuwe werkgever gaat, altijd het gemis aan NP inkopen. Met andere woorden, u bepaalt zelf hoeveel NP er op ieder moment is. Maakt u gebruik van deze mogelijkheden én eigenlijk uw emo-verplichting richting uw partner?!

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015