Artikel het Financieele Dagblad: Levensloop, een prachtige regeling. Maar, onbekend maakt onbemind!

Ook levensloopsparen valt onder ‘extra’ sparen, eventueel zelfs voor uw pensioen. Vanaf 2006 is Levensloop geïntroduceerd. Een zeer eenvoudige maar duidelijke regeling. U spaart tot maximaal 12% van uw bruto inkomen onbelast. Dat is dus al uw eerste voordeel. U betaalt pas loonbelasting als u het geld gebruikt. Vervolgens mag u tot maar liefst 210% van uw huidige inkomen sparen. Ingewikkeldheid aan de inputkant is er dus niet. Het is een individueel recht, uw werkgever heeft er feitelijk niets mee te maken. Hij moet zorgen dat u kunt sparen. Dat doet u bij een bank of bij een verzekeraar, gewoon een ‘geblokkeerde’ spaarrekening. Werknemers die na 1 januari 1950 en voor 1956 zijn geboren, mogen zelfs onbeperkt sparen, dus meer dan 12% per jaar maar wel tot maximaal 210%. Als u maar een deel van het geld gebruikt, mag u daarna gewoon weer opnieuw sparen tot het maximum.

Vervolgens de aanwendingsmogelijkheden. Alles mag, is hierbij het uitgangspunt. Of u neemt het geld op waarvoor het eigenlijk is bedoeld: levensloop. Dus een sabbatical, studie- of zorgverlof. Natuurlijk in overleg met uw werkgever, maar in de huidige arbeidsmarkt mag dit toch geen echte discussie meer zijn! U kunt uw baan besluiten met een sabbatical of beginnen met een sabbatical. Er valt altijd wel een mouw aan te passen. Als u het echt niet weet, kunt het gewoon opnemen. Natuurlijk betaalt u dan progressief loonbelasting, maar ach, dat was ook uw voordeel bij de input. Ook kunt u het geld gebruiken voor aanvullend pensioen. U mag op iedere gewenst moment, geheel of gedeeltelijk, het geld opnemen en aanwenden voor extra pensioenpremies. Natuurlijk moet u hiervoor wel de fiscale aftrekruimte hebben, wat weer mogelijk gemaakt moet worden door de werkgever in uw regelingen. Maar zoals ik al eerder schreef, (nagenoeg) iedere werknemer heeft meer fiscale ruimte dan geld.

Ook als u het geld echt gebruikt voor levensloop, dus de genoemde sabbatical heeft het effect op uw pensioendenken en doen. Want, gaat u door de sabbatical langer werken? Dan moet u ook goed kijken naar uw pensioeninkomen te zijner tijd. Net zo goed als een jaar eerder stoppen ongeveer 8% kost van uw beoogde pensioenuitkering (u spaart immers een jaar korter en moet een jaar langer uitkeren), zo levert een jaar langer werken ook 8% extra op. En bovendien, als de plannen van minister Donner doorgaan, ook nog eens 5% extra AOW per jaar.

In plaats van extra pensioen kunt u het geld ook gebruiken voor extra lijfrentepremies, uiteraard binnen de fiscale mogelijkheden.

Een directeur-grootaandeelhouder is ook een werknemer en mag dus ook meedoen met levensloop. Een IB-ondernemer (ZZP-ers) niet. Althans, nog niet. Alle deskundigen in de markt roepen het Kabinet op om levensloop meer body te geven en ook de IB-ondernemer hierin mee te nemen. Het aanwenden voor een eigen bedrijf zou een prima aanvulling zijn op de mogelijkheden. Daarom in ieder geval een tip voor het Kabinet: begin eens met het afschaffen van spaarloon ten faveure van levensloop.

Kortom, levensloopsparen is een prachtig nieuwerwets vehikel dat meer aandacht en ontvankelijkheid verdient. De keus of u uw inkomen er voor wilt aanwenden, is de uwe. Daar kan zelfs een echt niet ingewikkelde levensloopregeling iets aan veranderen.
Ik kan u dus maar één advies geven. Omarmt u de levensloopregeling en bepaal zelf wat u er mee wilt doen. Het is uw geld en uw leven(sloop), toch?!

mr Theo Gommer is pensioenadvocaat. Tevens is het partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg. 

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015