Artikel Het Financieele Dagblad: Pas op met claims over pensioenen

Het Financieele Dagblad: Pas op met claims over pensioenen

Werknemers in de Verenigde Staten leggen collectieve claims, de zogenaamde class actions, op pensioengebied neer bij hun werkgever. Dus niet de uitvoerders of de adviseurs, maar de werkgever verwijten zij onzorgvuldig de vermogensbeheerders te hebben geselecteerd en/of gecontroleerd. Als werknemers aantonen dat ze hierdoor schade hebben geleden, is de werkgever verplicht de gemiste rendementen aan te vullen.
Nu in Nederland de eerste pensioenwoekerpolisclaims worden ingediend zal ook hier meer gevraagd worden of de werkgever de juiste keuzes heeft gemaakt met de vermogensbeheerder of het pensioenfonds. Werkgevers zullen moeten aantonen dat er geen reden was om te switchen van vermogensbeheerder of uitvoerder.
Er zijn wel verschillen met de VS. Het aantal beleggingspensioenverzekeringen is hier niet zo hoog. Veelal is hier het pensioen nog in de vorm van salaris/diensttijd (eindloon, meestal middelloon) toegezegd. Maar ook dan kunnen pensioenclaims aan de orde zijn. Ook het bestuur van het pensioenfonds kan worden aangesproken. Waar in de VS de werkgever verantwoordelijk is, is dat in Nederland vaker het pensioenfonds(bestuur en/of adviseur).
Verder kennen we sinds dit jaar de zogenaamde life cycle-verplichting, voortvloeiend uit de nieuwe Pensioenwet. Naarmate een werknemer dichter bij de pensioendatum komt moeten beleggingen worden afgebouwd voor wat betreft het risico. Als een werknemer hiervan wil afwijken moet de uitvoerder, het bestuur van het pensioenfonds of de verzekeraar, hierover eerst adviseren voordat de switch mag worden doorgevoerd.
Oók de werknemer die minder risicovol wil gaan beleggen moet gewezen worden op het feitelijk onjuiste hiervan. Als later blijkt dat degenen die wél de life cycle hebben gevolgd meer pensioen krijgen, zal de werknemer zich benadeeld voelen. Vandaar de wettelijke adviesplicht. Vonnissen waarbij de werkgever aansprakelijk werd gehouden voor het tekort in beleggingen zijn al gewezen.
Pensioencommunicatie richt zich met name ook op de keuzemogelijkheden die een werknemer heeft. Ook werkgevers zullen keuzes moeten maken over de mogelijkheden die ze werknemers wel, maar vooral ook niet willen geven. Aanbieders, verzekeraars en fondsen, zullen hierin hun verantwoordelijkheid moeten nemen.
Mw. mr. Henny van den Hurk en mr. Theo Gommer MPLA, Gommer & Partners Pensioen Advocaten. Gommer is tevens partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015