Artikel Het Financieele Dagblad: Pensioenadvieskosten moeten aftrekbaar worden!

Advieskosten die particulieren maken voor hun ‘pensioen’advies – maar ook lijfrente- en financieel planningsadvies – moeten gewoon fiscaal aftrekbaar zijn. Nu geldt dat alleen voor werkgevers, maar niet voor een werknemer of particulier die zich beter wil verdiepen in zijn pensioensituatie.

In 2005 heeft Henk Duthler, voorzitter van de Federatie Financiële Planners, dit ook al eens geopperd. Wellicht was toen de tijd nog niet rijp, maar nu wel. De wetgever dwingt adviseurs – terecht – om transparant op basis van urendeclaratie te gaan werken. Dan kan het niet zo zijn dat als er een financieel produkt wordt geadviseerd – en gesloten, dus eigenlijk verkocht – de daarin opgenomen provisie wel fiscaal aftrekbaar is en de kosten van een advies op uurbasis niet.

Dat is de omgekeerde wereld. Nederland is gebaat bij goede financiële advisering. Nu steeds weer blijkt dat de gemiddelde consument nog te weinig weet van financiële zaken én van zijn eigen pensioen, is het onlogisch om advieskosten niet net zoals provisie aftrekbaar te maken.
De Nederlander heeft, zo is juist onderzocht door de Vrije Universiteit van Amsterdam, een veel te rooskleurig beeld van zijn pensioensituatie. Daarnaast lijkt het mij macro economisch verstandig dat Nederlanders zich beter laten informeren over hun toekomstvoorzieningen. Langer doorwerken zal dan vaker nu al als noodzaak worden gezien. En dat wil de overheid toch juist bewerkstellingen? Ook vanuit Europa zijn er richtlijnen die de consument financieel mondiger moeten maken. Overigens behoor ik tot het ‘kamp’ dat oprecht er van overtuigd is dat de gemiddelde Nederlander, mits goed begeleid, echt wel in staat is om goede keuzes te maken voorzover het gaat om financiële zaken. Alle hulp daarbij is echter wél gewenst.

Eind jaren ’90 heeft overigens de Staatssecretaris van Financiën al bevestigd dat voorzover het advies betrekking heeft op een af te sluiten lijfrenteprodukt en past binnen de reguliere lijfrenteaftrek, de advieskosten gewoon fiscaal aftrekbaar zijn. Echter, een advies om bijvoorbeeld te sparen in Box III of zonder lijfrenteoplossing is dan niet aftrekbaar? Raar toch?! Kortom, snel de wet aanpassen en Nederland is verzekerd van een goed onderbouwde toekomst.

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015