Artikel Het Financieele Dagblad: Pensioenopbouw weer aangepast

ontslagbescherming maar vooral ook over de toekomstige opbouw van pensioen geniet volop de aandacht.

In mijn vorige bijdrage heb ik de AOW-plannen van de Cie. Bakker meegenomen, nu ga ik in op hun pensioenplannen. Deze volgen allereerst natuurlijk de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Maar, ze worden dan gecombineerd met een verlaging van het opbouwpercentage naar 1,75 bij eindloon (in plaats van 2%) en 2% bij middelloon (in plaats van 2,25%). Nu is dit niet zo’n probleem, immers er zijn nauwelijks nog eindloonregelingen en het aantal middelloonregelingen van 2,25% is ook op een hand te tellen.

Allereerst is het goed om te weten dat nog steeds iedereen op elk gewenst moment met pensioen kan gaan. Dus ook al staat de pensioenleeftijd nu op 65 jaar en gaat deze waarschijnlijk naar 67 jaar, het pensioen mag ook ingaan op 60, 58 of zelfs op 55 jaar. Uiteraard krijgt u dan aanzienlijk minder. Ieder jaar eerder met pensioen levert ongeveer een actuariële – rekening houdend met sterfte en interest - korting op van 7 à 8%. De verhoging van de AOW-leeftijd zat er natuurlijk al lang aan te komen, de beoogde verhoging van de reguliere pensioenleeftijd is toch verrassend snel na de VPL-wetgeving in 2005 waarbij de pensioenleeftijd van 60 naar 65 ging, VUT en prepensioen werden afgeschaft en de levensloopregeling werd geïntroduceerd. Met betrekking tot deze levensloop, hiervoor pleit Bakker dat deze ook na 65 jaar kan worden opgebouwd. Een beetje raar advies, immers, levensloop is juist bedoeld om tijdens de loopbaan tijdelijk uit te treden. Wat de toegevoegde waarde van levensloop na 65 jaar dan nog is, vraag ik mij af. Meer aandacht/nadruk op deeltijdpensioen en demotie lijkt mij logischer.

Vervolgens bevestig ik graag dat eventueel lagere toekomstige opbouw alleen effect heeft voor de toekomst. Opgebouwde pensioenrechten - kijkt u hiervoor op uw Uniform Pensioenoverzicht, het UPO - blijven altijd staan!

Mijn tussenconclusie is dan ook dat de plannen logisch zijn en echt niet zo spannend. Als u vanaf uw 25e tot uw 65e werkt, en tussentijds 5 jaar (dat is 10 x een half jaar) minder/niet werkt of levensloopt, heeft u nog steeds 35 x 2% = 70% van uw gemiddelde salaris in uw loopbaan aan pensioenopbouw. Omdat uw (werkende) partner dit ook doet, kunt u elkaars nabestaandenpensioen uituilen voor eigen ouderdomspensioen, gebruik maken van deeltijdpensioen, demotie, hoog/laag uitkeringen etc. Flexibilisering en individualisering moeten (en kunnen) de beperking van toekomstige opbouw compenseren.

Overigens, voor wie deze ontwikkelingen niet had zien aankomen? Als u het rapport van het VNO-NCW goed gelezen had, dan…..

Mijn eindconclusie is dat het (dus) weer gaat veranderen. Dat is niet onlogisch, maar betekent wel dat u nog meer dan vroeger zelf het pensioenheft in handen moet nemen. U moet continu bewaken of uw pensioendoelstellingen wel gehaald gaan worden, zo niet, dan moet u ingrijpen. Jaar voor jaar bouwt u dus pensioen op, alle jaren gezamenlijk bepalen het eindresultaat. Ik voorzie dat de dynamiek in de pensioenwereld nog lang niet voorbij is. De pensioenleeftijd gaat nog verder richting 70 jaar, bancair pensioen (dus echt pensioen) sparen komt en ook de ZZP-er krijgt meer mogelijkheden in de pensioen en levensloophoek. Daarnaast is het gevolg van een hogere pensioenleeftijd ook langer AOW-premie betalen. Als u dan ook nog minder ontslagbescherming geniet en de hypotheekrenteaftrek steeds minder wordt. Ja, dan wordt de ‘financiële omgeving’ inderdaad wel dynamisch. De tijd dat er ’40 jaar’ voor u gezorgd werd, is nu echt voorbij. Maar laten we eerlijk zijn, in geen enkel maatschappelijk segment of branche blijven dingen zo lang hetzelfde. Toen ik in 1991 reageerde op een advertentie: stap in de dynamische wereld van pensioen, kon ik niet vermoeden dat het echt zo zou zijn. De nieuwe pensioenwereld kan niet beginnen, nee, is (al lang) begonnen!

Mr Theo Gommer MPLA is pensioenadvocaat. Tevens is hij partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015