Artikel Het Financieele Dagblad: Verdient u wel genoeg? Speciaal voor vrouwen.

Kop: Gelijke behandeling in pensioenland

Met de vraag of u wel genoeg verdient bedoel ik niet of u wel genoeg verdient. Nee, ik bedoel, verdient u wel hetzelfde als uw collega? Immers, als u hetzelfde werk doet en evenveel uren maakt dan moet u ook gelijk beloond worden. Uit onderzoek blijkt steeds maar weer dat met name vrouwen, die gemiddeld genomen vaker en minder uren, parttime werken, minder beloond worden dan mannen in een vergelijkbare functie. Hier is overigens zeker een taak weggelegd voor vrouwelijke werkgevers lijkt mij!
Op grond van Europese wetgeving moet iedereen, mannen, vrouwen, full- en parttimers maar ook ouderen en jongeren gelijk behandeld worden. Vaak wordt ongelijke behandeling ‘gerechtvaardigd’ door ongelijke werkzaamheden. Zo worden parttimers vaak minder beloond door ze een lagere functie te geven, bonussen vast te stellen op fulltime-target etc. Indirecte discriminatie heet dat. Moeilijk te bewijzen, maar toch moet u het er niet bij laten zitten als dat speelt.
Ook in pensioenland moet iedereen gelijk worden behandeld. Dit is overigens pas met het Barber-arrest uit 1991 helemaal klip en klaar geworden (ook al had ‘de markt’ dit in 1976 na het Defrenne-Sabena-arrest al moeten begrijpen overigens). In het Barber-arrest stelde nota bene een man dat hij ongelijk werd behandeld ten opzichte van vrouwen! Zo moeten in pensioenland dus de pensioenleeftijden, opbouwpercentages en ook de AOW-franchises gelijk zijn. Toch even een voorbeeld hierbij.
Stel een fulltimer verdient € 100.000. Hierop wordt altijd een bedrag in mindering gebracht omdat u AOW ontvangt, Dat is ongeveer € 12.000. U bouwt dan 2% op over € 88.000, dat is € 1.760 per jaar. Als u echter 4 dagen werkt, dan moet u dus € 80.000 verdienen. Vroeger werd hierop dan ook € 12.000 in mindering gebracht, zodat u € 1.360 opbouwde, ‘maar’ 77% van uw fulltime werkende collega. Juist is dus om ook de AOW-franchise voor 80% door te rekenen, zodat u gewoon € 1.480 opbouwt. Hetzelfde geldt bij beschikbare premieregelingen, die er immers, zeker in de vrije markt, steeds meer komen. Ook hierbij moeten vooral ouderen en jongeren gelijk behandeld. De commissie gelijke behandeling doet hierbij soms ‘rare’ uitspraken. Een werkgever mag een werknemer van 25 jaar en een werknemer van 64 jaar allebei bijvoorbeeld 8% beschikbare premie geven. Dat is raar, want het pensioen dat daarvoor op pensioendatum kan worden aangekocht is voor de 25-jarige natuurlijk vele malen hoger. Daarnaast is het vanuit de werkgever – althans dat is mijn stellige mening – ook raar dat een werkgever een 25-jarige, die net werkt en – laten we eerlijk zijn – ‘toch’ binnen een paar jaar weggaat, eigenlijk meer pensioen geeft dan een 64-jarige, die z’n hele leven al bij hem werkt? Logischer is het dus om een 25-jarige bijvoorbeeld 5% te geven en een 64-jarige 25 %. Dit levert namelijk voor beide vanaf 65 jaar hetzelfde pensioen in jaarlijkse termijnen op. Dus werkgevers, hoewel iets misschien mag van de Cie. Gelijke Behandeling, dat wil niet zeggen dat u dat ook moet toepassen.

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015