Artikel Het Financieele Dagblad: Waardeoverdracht niet altijd wenselijk!

Zoals u weet, hebt u recht op waardeoverdracht bij de overstap naar een nieuwe baan, als uw nieuwe werkgever ook een pensioenregeling heeft.
Ondanks het feit dat dit recht op waardeoverdracht al sinds 1994 bestaat, lijkt het wel alsof pas de laatste tijd er écht aandacht voor is. Dat heeft 4 oorzaken. Allereerst wordt er natuurlijk veel overgestapt naar een andere werkgever, gezien de aantrekkende economie en de krapte op de arbeidsmarkt. Ten tweede is er meer aandacht voor pensioen in het algemeen en wordt waardeoverdracht meer onder de aandacht gebracht. Ten derde is sinds dit jaar de rekenrente bij waardeoverdracht voor het eerst gebaseerd op de (relatief hoge) markrente van 4,92%. En tot slot is het gezien de vele verschillende – met name – middelloonregelingen steeds vaker de vraag of je wel waardeoverdracht moet toepassen.

Een voorbeeld om dit te illustreren. Stel, u stapt over van een werkgever met een middelloonregeling met (nog) een gedeelte prepensioen (dus van 60 tot 65) en een nabestaandenpensioen op risicobasis, dus geen ‘echte’ spaarpot. U gaat naar een regeling met alleen een ouderdomspensioen vanaf 65 jaar en een nabestaandenpensioen op opbouwbasis, dus wel een echte spaarpot. Dan heb je opeens een hoog nabestaandenpensioen maar geen prepensioen meer…..Via uitruil is dit helaas niet meer op te lossen omdat onder de huidige wetgeving het prepensioen geen toegestane pensioenvorm meer is. Er kan nog wel enige variatie qua hoogte in de uitkeringen worden aangebracht, maar zeker niet onbeperkt.

Dan indexeert de nieuwe regeling ook nog eens minder goed dan de oude regeling. Dus de inflatiecorrectie op uw pensioen wordt ineens een stuk minder. En als gevolg van de waardeoverdracht moet uw nieuwe werkgever ook nog eens € 50.000 op tafel leggen bij de verzekeraar, dan is de vraag of waardeoverdracht wel verstandig is?

Omdat er vroeger veel eindloonregelingen waren, was waardeoverdracht bijna altijd zinvol. Immers, dat leverde meer (fictieve) dienstjaren op, die extra pensioen genereerden bij een salarisverhoging.

Nu deze er nauwelijks nog zijn (nog geen 10%) is dit geen argument meer. Eigenlijk is alleen het ‘bij elkaar houden’ van uw pensioen en de mate van indexatie doorslaggevend. Waarbij het nabestaanden- en prepensioen ook nog een rol spelen, zoals boven reeds aangegeven.

Dan wil ik graag twee onjuistheden die ik vaak hoor, wegnemen. Allereerst het feit dat u als gevolg van waardeoverdacht ‘pensioenrechten’ verliest. Dit kan niet! Per saldo zijn de rechten na waardeoverdracht exact gelijk aan de rechten daarvoor. Er worden immers rechten overgedragen en geen waardes (hoezeer dat ook rekenkundig zo lijkt). Dit is uiteraard niet zo bij premieovereenkomsten (defined contribution)!
Ten tweede het feit dat de ‘bijbetaling’ van de nieuwe werkgever, in mijn voorbeeld dus maar liefst € 50.000, échte kosten zijn. Dit zijn ze namelijk niet. Het is ‘slechts’ een cashflow-probleem. Omdat er meer betaald wordt uitgaande van een rekenrente (lees: te krijgen rendement) van slechts 3%, ga ik er toch vanuit dat de winstdeling hoger zal zijn. Niet bepalend is immers de rekenrente sec maar het rendement dat behaald wordt met het geld (en dat u/uw werkgever krijgt). Sterker, naarmate ik meer betaal, moet mijn rendement/winstdeling hoger zijn……!! Uiteraard hangt dat af van het contract dat uw werkgever heeft gesloten met de verzekeraar en heeft u daar zelf geen invloed op.

De conclusie is dus dat u én de gegevens bij waardeoverdracht goed moet (laten) beoordelen én dat u goed moet overwegen of u waardeoverdracht wel moet toepassen. De laatste tijd blijkt namelijk steeds vaker dat waardeoverdracht in veel gevallen helemaal niet zinvol is.
Het is goed om de rechten bij elkaar te houden en mede daardoor worden macro-economisch de kosten beperkt, maar of het voor u goed is blijft de vraag.

Tot slot een tip: er staat u natuurlijk niets in de weg om het ‘voordeel’ van uw werkgever als u geen waardeoverdracht toepast, uit te nutten…….

mr. Theo Gommer is pensioenadvocaat. Tevens is hij partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015