Artikel Het Financieele Dagblad: Wie voert beter uit?

Een belangrijk aandachtspunt – voor zowel werkgever als werknemer – is natuurlijk wie de pensioenregeling het beste uitvoert. Rapporten over verschillen in uitvoeringskosten tussen pensioenfondsen en verzekeraars lijken daar een antwoord op te kunnen geven, waarbij commerciële belangen echter ook een rol spelen. Maar beginnen we wel bij het begin? De voorvraag is namelijk veel belangrijker. Allereerst moet duidelijk in beeld zijn wát er uitgevoerd moet worden! Een voorbeeld. Als eenmaal bekend is dat dhr. X een pensioen moet krijgen vanaf z’n 65-ste van € 50.000, kan dan pas een goede afspraak daarover gemaakt worden. Vervolgens moet ook duidelijk zijn of hij recht heeft op inflatiecorrectie, of er een nabestaandenpensioen is en wat zijn rechten zijn als hij voor z’n 65-ste weggaat bij deze werkgever.

Vaak kom ik nog tegen dat partijen onvoldoende weten wat ze precies willen, wat ze hebben, wat kan, wat pensioen mag of moet kosten en hoe dat te bewerkstellingen. Een verzekerde regeling, een pensioenfonds, verplichte deelname of niet, eerst zullen basisvragen gesteld en beantwoord moeten worden. Afhankelijk van de mogelijkheden alsdan, kunnen er keuzes gemaakt (moeten) worden. Ook de discussie over de mogelijkheid om uit te treden bij verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen vanwege een te laag rendement over de afgelopen 5 jaar (z-score) is maar een deel van het totale beslissingsproces.
Onlangs zei iemand tegen mij: “maar pensioen is toch heel moeilijk?”. Toen ik antwoordde dat dat wel meeviel zei hij: ‘ja, maar jij hebt er verstand van !”. Kijk, daar zit ‘m volgens mij (nog) steeds de crux. Je moet eerst weten wat je moet uitvoeren, daarna kun je pas goede beslissingen nemen en afdwingen dat de uitvoer zo goed en efficiënt mogelijk, tegen de juiste (acceptabele) kosten wordt uitgevoerd. Een ‘fors’ punt van aandacht de komende tijd lijkt mij.
Hier valt voor een werkgever geld te verdienen, een lagere premie, minder uitvoeringskosten extern en ook intern, en dus voor een werknemer een hoger of beter pensioen te halen!

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015