Artikel MKB Ondernemen: Communicatie

We staan aan de vooravond van de eerste echte pensioenhausse. En dat terwijl er volop hectiek is in de economie en dus in pensioenland. Immers op grote schaal gaan de komende jaren de babyboomers met pensioen. De introductie juist nu van het Uniform Pensioen Overzicht (UPO), het indexatielabel en de opstart van het Nationaal Pensioenregister (een soort internetdatabank waar u al uw pensioenen kunt opzoeken) is dus logisch. Ook de verplichting van Pension (Fund) Governance, zeg maar, transparantie in pensioenland is een logische. Het woord Fund schrijf ik steevast tussen haakjes, het gaat niet alleen om pensioenregelingen bij pensioenfondsen, maar ook bij verzekeraars. De kern is eigenlijk makkelijk.
U betaalt (samen met uw werknemers) het pensioen, en de werknemer vindt dat het zijn of haar (pensioen)geld is. Ik denk daarom dat het slim is om uw medewerkers zodanig te informeren over hun pensioen dat ze het écht snappen. En vooral, waarderen. Kan dat? Ik denk het wel. Twee voorbeelden hierbij. Onlangs bleek uit een onderzoek van de VU dat bijna de helft van de werknemers persoonlijk geïnformeerd wil worden, dus face tot face. Hoezeer een UPO, een indexatielabel en wat al niet meer, ook goed (bedoeld) is. Voor échte pensioencommunicatie blijkt het onvoldoende te zijn. Juist de huidige groep werknemers die oprecht geïnteresseerd is in hun pensioen heeft meer hulp nodig dan alleen op papier. Als werkgever bent u daarvoor – dat staat letterlijk in de Pensioenwet, en iedereen wordt immers geacht de wet te kennen – verantwoordelijk. Niet om dat zelf te doen, maar wel om het te laten doen. Dan moet u, vind ik, ook de moeite nemen om bij uw werknemer te verifiëren of het gelukt is. Anders is het een wassen neus, toch? In een ander onderzoek (*) las ik dat er maar 14% ‘wijze uilen’ zijn onder de werknemers. Die hun pensioeninformatie wel snappen. Dat betekent dus 86% (nog) niet. Hetzij omdat ze (nog) niet geïnteresseerd zijn of omdat ze het gewoon niet snappen. We hebben dus nog veel werk te doen. Een uitdaging, maar ook een kans. Ik ben er absoluut van overtuigd dat een werknemer beter presteert naar mate hij of zij de pensioenregeling echt begrijpt en zich ook realiseert hoeveel (moeite en geld) het u kost!

(* Een onderzoek van RenM/Matrix)

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015