Artikel MKB Ondernemen: De rol van de AFM

De Autoriteit Financiële Markten speelt in toenemende mate een belangrijker rol in pensioenland. Zij houdt namelijk toezicht op het gedrag van financiële dienstverleners. Dit betreft met name de manier van adviseren, de communicatie en de beloning. Hiervoor publiceert zij ook leidraden. Het is aardig om deze eens te lezen, dan kunt u toetsen hoe uw financiële adviseurs hier aan voldoen. Ik zeg niet per definitie dat de AFM alles goed ziet, maar ze is gelukkig wel kritisch. En dat is nodig om de kwaliteit van de advisering te verbeteren.
Met betrekking tot het advies sec heeft ze geconcludeerd dat de een groot hiaat zit tussen hetgeen een werkgever wil en wat hij krijgt. Dat zegt niets over of het product goed is dat wordt aangeboden of al is afgesloten maar meer over de mismatch tussen wensen en product. Ook over de communicatie is ze zeer kritisch geweest. Deze kan aanmerkelijk beter. Niet alle uitvoerders voldoen aan de wettelijke eisen als het gaat om het verstrekken van het Uniform PensioenOverzicht (UPO) of de bepalingen omtrent indexatie. Tot slot heeft de AFM in haar advies over beloning aangegeven dat ze bij voorkeur ziet dat de beloning van financiële dienstverleners (en dus pensioenadviseurs) op feebasis geschiedt. Pas dan is het transparant en voor u duidelijk of hij of zij het waard is. Daarmee wordt ook een beetje de kern geraakt, wat mij betreft. Pensioen is geen product, zoals een tafel, een auto of een computer, maar een advies. Adviezen worden beloond op uurbasis. Met van te voren aangegeven urenindicaties en verantwoording achteraf.
U ziet en begrijpt het al. Er valt genoeg te verbeteren. Maar, dan moet u er wel mee aan de slag gaan natuurlijk. Er zijn genoeg aanbieders en financiele dienstverleners die hun geld wel waard zijn. Zoekt u die? Tenslotte is dat uw verantwoordelijkheid richting uw werknemers. Dat zij – en u natuurlijk ook – waar voor hun geld krijgen.

Tot slot. Stel u hébt een (pensioen)product dat niet bij u past of niet goed wordt gecommuniceerd en u betaalt ook nog eens teveel voor de begeleiding. Kunt u daar vanaf? Ja, gelukkig gelden er vanaf 2009 op grond van de Pensioenwet eerlijke exitvoorwaarden. Daarover de volgende keer.

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015