Artikel MKB Ondernemen: Exitvoorwaarden

Hoe ging het vroeger bij contracten over pensioen in de vrije markt-sector. U sloot een contract met een verzekeraar met een duur van 10 jaar. Dat ‘vergat’ u vervolgens op te zeggen. Vervolgens werd het contract verlengd met wederom 10 jaar. Dan dacht u, ach ik zit er al 20 jaar, ik blijf maar……..

Hoe anders is het vanaf 2009! U hebt recht op eerlijke exitvoorwaarden. Dat betekent dat u na afloop van een contract niet alleen de toekomstige opbouw bij een andere verzekeraar kunt onderbrengen. Ook kunt u de opgebouwde pensioengelden gewoon meenemen. Eigenlijk mag u hierbij geen strobreed in de weg worden gelegd. Hooguit mag de verzekeraar die kosten in rekening brengen die ze echt moet maken om het contract goed te beëindigen.

In alle – ook bestaande – contracten móeten vanaf 1 januari 2009 deze zogenaamde exitvoorwaarden zijn opgenomen. Die geven dus exact aan wat het eventueel kost als u weggaat. Natuurlijk mag c.q. moet een verzekeraar kosten maken om te bewerkstelligen dat de juiste reserve wordt meegegeven. Maar deze kosten moeten redelijk zijn. In lopende contracten ligt het hierbij wat lastiger dan bij het aangaan van nieuwe contracten. U hebt dan immers zelf getekend voor de exitvoorwaarden.
Overigens ben ik eigenlijk van mening dat de verzekeraar u moet betalen als u weggaat. Dan hebben ze het namelijk niet goed (genoeg) gedaan, toch?!

Moet u weggaan bij uw huidige verzekeraars? Vaak is mijn advies om dit juist niet te doen. Maar, het is wel prettig dat u ‘een stok’ hebt om druk te zetten voor betere voorwaarden en een betere (administratieve) performance. Te zorgen dat het UPO én op tijd verschijnt én juist is. Ik zou hierbij ook nooit meer een contract aangaan voor langere tijd. Ja, wel voor 5 jaar. Maar dan wel met de ontbindende voorwaarde dat ik na 1 jaar weg kan. Uiteraard geef ik de verzekeraar de kans om het 2e jaar z’n underperformance te verbeteren. Maar als het dan niet is gelukt……

Gelukkig zijn er voldoende aanbieders die wél goede exitvoorwaarden hebben. Die wel durven te kiezen voor een 1-jaarscontract en gewoon goed presteren. Maar, die moet u dan wel opzoeken natuurlijk! Succes daarmee de komende tijd. Kijkt u uw uitvoeringsovereenkomst er dus direct even op na?

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015