Artikel MKB Ondernemen: Pensioen is toch van u?!

Pensioen is toch van u?!

We staan aan de vooravond van de aanvang van de eerste echte pensioenhausse. Op grote schaal gaan de babyboomers met pensioen. De introductie juist nu van het Uniform Pensioen Overzicht, het indexatielabel en de opstart van het Nationaal Pensioenregister (een soort internetdatabank waar u al uw pensioenen kunt opzoeken) is dus logisch. Ook de verplichting van Pension (Fund) Governance, zeg maar, transparantie in pensioenland is een logische. Het woord Fund schrijf ik steevast tussen haakjes, het gaat niet alleen om pensioenregelingen bij pensioenfondsen, maar ook bij verzekeraars. De kern is eigenlijk makkelijk: het is uw pensioen(geld), uw inkomen bij ‘ouderdom’ (lees eigenlijk, als u niet meer wilt/kunt werken), bij overlijden (althans uw nabestaanden) en bij arbeidsongeschiktheid. U wilt weten wat er met uw geld (is) gebeurd en hoeveel pensioen u krijgt. Dat u een toelichting krijgt als er lastige jargonwoorden worden gebruikt.

Waar moet u dus op letten?
Hoeveel pensioen krijg ik, vanaf wanneer en wordt het geïndexeerd. Dat betekent, aangepast aan de inflatie. Maar daarnaast zou ik, nu al - ik ben 41 jaar – willen weten of ik kan uitruilen van met name het nabestaanden- naar meer ouderdomspensioen. Of ik de eerste jaren, bijvoorbeeld tot mijn 70-ste meer pensioen kan krijgen en daarna – als ik toch minder nodig heb – minder en of ik daarvoor goed op schema lig of dat ik moet bijsparen? Als ik er op mijn 65-ste achter kom dat het niet goed zit ben ik te laat, toch? Kortom, pensioen begint veel eerder, niet te vroeg, echt niet als je 25 jaar bent (ga leuke dingen doet als je wat meer gaat verdienen, zou ik zeggen) maar zo rond je 40-ste. Dat wil niet zeggen dat je niet vanaf de start van je arbeidzame leven moet beginnen met pensioenopbouw overigens! Natuurlijk wel, want dan kun je juist wat meer risico nemen qua beleggingen (of ook: kan het pensioenfonds of de verzekeraar meer risicovol beleggen) gezien de lange(re) duur tot pensioendatum.

De nieuwe pensioenwereld ziet er dus wat mij betreft anders uit. Letterlijk staat in de Pensioenwet, uw pensioeninformatie moet juist zijn, voor u duidelijk én tijdig gecommuniceerd. Met andere woorden: u krijgt € 10.000,-- pensioen per jaar, vanaf uw 65-ste en de kans op inflatiecorrectie is matig.

En als u het niet begrijpt, dan moet er iemand (voor handen) zijn, via uw werkgever, die u helpt met informatie en keuzes. Soms denk ik wel eens, pensioen is toch niet zó moeilijk? Misschien wel als het echt om de juridische en rekenkundige haken en ogen gaat, natuurlijk wel, maar toch niet als het gaat om communicatie? U gaat de komende jaren gepensioneerden om u heen zien die het goed hebben en gepensioneerden die het minder goed of soms zelfs slecht hebben. Onlangs las ik in de krant dat de ouderen van nu ‘rijk(er)’ (aan het worden) zijn. Ja, zei iedereen, maar niet dankzij mijn pensioen (en wel dankzij een eigen huis). Ik hoop dat u over een paar jaar nog eens terugdenkt aan dit stuk. Hopelijk zegt u dan niet: had ik het maar beter gelezen en er toen beter over nagedacht en al dan niet andere keuzes gemaakt. Hopelijk zegt u dan: gelukkig dat ik het tóen al gelezen heb!
Ik wens u veel pensioen toe.

mr Theo Gommer MPLA is pensioenadvocaat. Tevens is hij partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015