Artikel MKB Ondernemen: Pensioentips 2009

Eigenlijk kun je met betrekking tot pensioen geen echte tips geven. Het zijn dus ook meer overwegingen die u misschien eens moet maken.
Allereerst natuurlijk, wat wil ik kwijt zijn aan pensioen. En, in hoeverre wil ik verantwoordelijk zijn voor de ‘zekerheid’ van het pensioen van mijn medewerkers. Dit onderscheid geldt eigenlijk tot pensioendatum, maar ook daarna. Wilt u nog wel – zeker in deze tijden – verantwoordelijk zijn voor de inflatiecorrectie van het pensioen van een 78- jarige ex-medewerker? Móet u dat eigenlijk als ‘goede’ werkgever? Ik vraag het mij af en met mij vele werkgevers, heb ik de afgelopen tijd gemerkt.

Als u hierin keuzes hebt gemaakt, denkt u dan eens verder hoe u dat gaat communiceren aan uw medewerkers? Uit allerlei onderzoeken blijkt dat 90% van de Nederlanders zijn of haar pensioensituatie veel te rooskleurig inschat. En niet gebaseerd op kennis van de echte feiten. Dat is niet goed. Dát, goede communicatie dus, moet mijns inziens veel meer prioriteit krijgen in plaats van die ‘zekerheid’ tot de dood.
Ook, en het komt misschien best ‘hard’ over, moet u zich misschien afvragen in hoeverre u verantwoordelijk bent voor het pensioen van de partner van uw werknemer? In deze tijd van ‘tweeverdieners’ acht ik een nabestaandenpensioen zolang de werknemer in dienst is prima, maar nádat deze uit dienst is gegaan?

Heb ik dit allemaal zelf bedacht? Nee, uiteraard niet. Deels uit het rapport ‘Naar een modern en betaalbaar pensioen’ dat alle (en u dus ook) werkgevers hebben omarmd.

Zullen werknemers hier blij mee zijn? Nee, dat denk ik ook niet. ‘Stook’ ik de boel een beet je op? Ja, dat wel. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat nodig is voor het behoud van een ‘modern en betaalbaar pensioen’ voor iedereen. We gaan naar een ‘nieuwe pensioenwereld’. Waarbij er steeds meer pensioengeld wordt uitgekeerd aan steeds meer gepensioneerden. Dit loopt op van ongeveer 20 miljard per jaar (op een totaal pensioenvermogen van circa 700 miljard) nu naar 100 miljard per jaar (op een totaal pensioenvermogen van circa 1000 miljard) in 2020. Hierbij horen nieuwe spelregels. Goed overleg met werknemers acht ik hierbij natuurlijk essentieel. Maar dat er wat móet en in ieder geval kán, mag duidelijk zijn. Ik wens u veel pensioenwijsheid toe voor 2009!

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015