Artikel MKB Ondernemen: ZZP-er en pensioen

U bent ondernemer, of u wordt het. U begint als IB-ondernemer. Naast alle fiscale (starters)voordelen moet u ook zelf gaan beslissen over uw pensioen. Wat kan en wat is verstandig. Ik zet het voor u op een rijtje.

Allereerst de (fiscale) Oudedagsreserve, in de volksmond nog steeds de FOR genoemd. Dit betekent niets meer dan belastinguitstel bij winst. Prima dus, want de tarieven dalen nog altijd op lange(re) termijn. En, als ondernemer kunt u beter later dan nu belasting betalen, toch? Houdt u er wel rekening mee dat de belastingaanslag wel ooit komt. Als u komt te overlijden, als u uw bedrijf omzet in een BV of als u stopt als ondernemer. Het voordeel van de dat u wél minder belasting betaalt, maar dit geld gewoon in uw bedrijf kunt stoppen! Prachtig toch?

Vervolgens kunt u geen officieel pensioen opbouwen, dat is immers voorbehouden aan werknemers. Wel kunt u een lijfrentevoorziening opbouwen, ongeveer 17% van uw winst mag u daar aan besteden. Of eigenlijk, zou u daar aan moeten besteden als u tenminste een goede oudedagsvoorziening wilt opbouwen. De fiscale voordelen van lijfrente zijn gelijk aan die van pensioen. De premie die u betaalt is aftrekbaar van uw winst, de uitkering te zijner tijd belast. Wel verlaat het geld uw bedrijf, dat is immers het voordeel van de FOR. Bij deze 17% wordt wel rekening gehouden met de toevoeging aan de FOR.

U kunt dus (nog niet?) meedoen aan levensloop. Dat is eigenlijk raar en ook jammer. Want, waarom mag een ondernemer die zijn bedrijf uitoefent vanuit een BV (een directeur-grootaandeelhouder) dat wel en u niet?

Dan een arbeidsongeschiktheidsvoorziening. Eigenlijk nodig, maar wel stevig aan de prijs! Dat is dus lastig kiezen. Een voorziening van 70 a 80%, vanaf het eerste jaar, is dus misschien niet nodig. Ondernemen is ook een beetje risico durven nemen. Een voordeel, de premie is fiscaal aftrekbaar, dus kijkt u ook naar het netto bedrag.

Wat moet u nu doen? In ieder geval meedoen met de FOR. Houdt rekening met een echte voorziening voor uw nabestaanden. Dit vergt echt maar een paar honderd euro per jaar, ook nog eens fiscaal aftrekbaar. Een lijfrentevoorziening is verder prima, let u wel goed op kosten en rendement en realiseert u zich dat een oudedagsvoorziening lange termijn planning is én gepaard gaat met behoorlijke premies. Denkt u tot slot héél goed na over uw arbeidsongeschiktheidsvoorziening! En tot slot: lekker ondernemen!

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015