Artikel Overgeld.nl: Aftrek pensioenpremies

Het ‘P’ woord is minstens zo beladen als het ‘H’woord. Dat blijkt wel uit de uitslag op de vraag: Schrap aftrek pensioenpremies. 23% zei ja, 43% zei nee en 34% heeft liever dat de hypotheekrente wordt aangepakt. Op zich is deze uitslag logisch en ook eerlijk. Immers, maar slechts zo’n 60% van alle Nederlandse huishoudens heeft een eigen huis en geniet dus van de hypotheekrente aftrek (dat de andere 40% natuurlijk ook voordelen kent zoals huursubsidie laat ik maar even terzijde).

Alle Nederlanders, nou ja, in ieder geval alle werknemers hebben echter voordeel van de fiscale aftrekbaarheid van pensioenpremies. Daarnaast hebben alle ZZP-ers een vergelijkbaar voordeel als ze lijfrentepremies betalen, die zijn immers ook gewoon fiscaal aftrekbaar. Tot slot hebben alle Nederlanders het voordeel dat ze na 65 jaar niet langer AOW-premies hoeven te betalen. Juist daarin zit ook een groot voordeel.

Het andere voordel van de fiscale aftrekbaarheid van pensioenpremies is tweeledig. Allereerst is de kans groot dat u nu premies aftrekt in een hoger tarief dan dat u na uw pensioendatum over uw pensioen moet betalen. Uitstel is dus een beetje afstel. Het is niet meer zoveel als vroeger, toen we nog toptarieven hadden van 72 en later 60%, maar toch. Vervolgens is het ook logisch, dat naarmate je meer geld hebt te sparen/beleggen, het beter en efficiënter kan, tegen minder kosten. Uitgaande van 42% belastingvoordeel is het dus € 10.000 (bruto) of ‘maar’ € 5.800 (netto) sparen/beleggen. Als we dus ‘veel’, tegen weinig kosten en ook nog eens collectief (laten) beleggen, dan snijdt het mes aan alle kanten.

Ook kan het pensioengeld door verzekeraars en pensioenfondsen ‘in de economie’ worden belegd, waardoor de werkgelegenheid op peil blijft, inkomen kan worden gekregen, dat dan deels via pensioenpremies weer terugkomt bij de verzekeraars en pensioenfondsen. Een mooie natuurlijke vicieuze cirkel.

Tot slot, en dat is ook de reden waarom de ‘fiscus’ meewerkt aan die aftrekbaarheid: ‘we’, dat is de wetgever en dat zijn feitelijk u en ik, vinden het goed om te sparen. En dat willen we, in ieder geval psychologisch, aanmoedigen.

Er is dus eigenlijk maar één groot nadeel aan de fiscale aftrekbaarheid van pensioenpremies. Juist om ‘grip’ te houden op zowel de aftrek als te zijner tijd de heffing over de pensioen- (en lijfrente)uitkeringen is het pensioensysteem (en ook het lijfrentesysteem) nogal ingewikkeld gemaakt. En tja, daar gaan dus veel kosten in zitten. En omdat het allemaal toch fiscaal aftrekbaar is, kwamen er ook wat te veel verkopers in plaats van oprechte, deskundige, onafhankelijke adviseurs op de pensioenbranche af.

Aan dit laatste is inmiddels, mede ook dankzij de Wet Financieel Toezicht maar ook de AFM, veel gedaan. Het systeem nog veel eenvoudiger maken, daar zie ik nog wel brood in. Mede op basis van de diverse rapporten die de afgelopen maanden zijn verschenen over de houdbaarheid van ons pensioenstelsel zullen we daartoe de komende tijd stevige keuzes moeten maken. Ik hou u op de hoogte!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015