Artikel Overgeld.nl: De Nationale Pensioendialoog, een sof?

De Nationale Pensioendialoog is in volle gang. Bijeenkomsten worden georganiseerd, ook ‘s avonds zodat werkenden/jongeren mee kunnen doen, en elke zichzelf respecterende instantie, bedrijf of ‘vertegenwoordiging’ stuurt z’n geloofsbrieven.

 

De uitkomst laat zich raden. Het gaat alle kanten op. De ouderen willen vasthouden aan zoals het is – collectiviteit, solidariteit en verplichtstelling. Waarbij ze ook nog eens aangeven dat de pensioenfondsen het prima doen en er dus best geïndexeerd kan worden. Er wordt zelfs over de mogelijkheid gesproken dat pensioenfondsen als gevolg van de nieuwe regels van het Financiële ToetsingsKader per 2015, teveel buffers kunnen krijgen. Dat optimisme vind ik wel charmant…..

 

De jongeren daarentegen willen de facto alleen maar eigen individuele pensioenspaarpotjes. Dat het geld collectief wordt beheerd prima, maar geen verplichte solidariteit en schimmige eigendomsrechten. En al helemaal geen doorsneepremie die immers gebaseerd is op de vergane premisse van 40-jaar bij dezelfde baas c.q. branche. Verder moet het dan wel standaard geregeld worden door de werkgever, dan hoef ik alleen maar uit m’n luie stoel te komen als ik wil afwijken hiervan. Dit had het PensioenLab ook al bedacht overigens.

 

De overtuigt ZZP-ers willen vrijheid-blijheid - ook al weten ze dat ze dan niet sparen - en de vakbonden, die ook pretenderen ZZP-ers te vertegenwoordigen, willen juist een pensioenplicht ook voor hen.

 

Nou snapt u dat deze hele ‘Nationale Pensioendialoog’ niet nodig was geweest, want deze uitkomsten had iedere deskundige kunnen aangeven.

 

Het gaat erom welke keuzes we maken. Houden we vast aan zoals het is, met hier en daar wat cosmetische ingrepen? Of stappen we resoluut over naar een individueel, flexibel pensioensysteem, verplicht of juist met vrijheid-blijheid, en dus eigen verantwoordelijkheid. Gebaseerd op premieovereenkomsten, dus input-gerelateerd, met dan inderdaad een meer onzekere uitkomst. Hoezeer die onzekere uitkomst ook prima is te prognotiseren en dus te monitoren is.

 

Nu hadden we voor het nieuwe Financiële ToetsingsKader ook twee opties, het reële en het nominale kader. Uiteindelijk is dat na veel soebatten één kader geworden met als toverwoord meer zekerheid en meer buffers. Waarover de sceptici dan weer zeggen dat het voor iedereen nadelig is, voor ouderen – dat was overigens ook de bedoeling – én voor jongeren.

 

De vraag is hoe het nu gaat. Want de macht van de ‘ouderen’ wordt steeds groter en zij gaan echt geen afstand doen van hun beloofde rechten, zeker als dat € 100 miljard vergt. De jongeren worden echter of ZZP-er, werken in een branche zonder verplicht bedrijfstakpensioenfonds of doen afstand van pensioen bij hun werkgever en regelen het zelf. Doen dus niet meer mee.

 

In plaats van een Nationale Pensioendialoog had Den Haag dus beter in kunnen zetten op verfijnd en deskundig overleg met de juiste mensen. We hebben geen 17 miljoen voetbalcoaches en ook geen 17 miljoen pensioencoaches (nodig).

 

Hoe het ook zij, het gaat om de keuzes, de problemen kenden we al en zijn alleen nog maar duidelijker geworden.

 

Ik ben dus reuze benieuwd wat 2015 gaat brengen in deze!

 

 

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015