Artikel Overgeld.nl: De nieuwe pensioenwereld is begonnen!

Zo, het is nu echt van start gegaan, de nieuwe pensioenwereld. Waarin naast pensioen opbouwen ook pensioen wordt uitgekeerd. Dat was natuurlijk al langer aan de gang, maar met de verhoging van de AOW-leeftijd is een echt nieuw tijdperk aangebroken. Dat de wetgeving omtrent de AOW-verhoging nogal knullig is, is een feit. Maar dát de pensioenleeftijd omhoog moet is logisch. Ook demotie past in de nieuwe pensioenwereld. Goed om te weten dat in 1995 in het rapport van de Cie Witteveen – geïnitieerd door toenmalig staatssecretaris van Financiën Willem Vermeend – demotie al een fiscale pensioenbasis is gegeven.

Naast de snelle verhoging van de pensioenleeftijd, immers vanaf 2014 gaat het werkgeverspensioen naar 67 jaar, wordt er dit jaar ook voor het eerst op hele grote schaal pensioen afgestempeld. Ofwel, alle pensioenen, ook ingegane worden verlaagd. Bij een specifieke werkgever zal dat de komende jaren maar liefst 19% zijn. Inclusief een paar jaar geen inflatiecorrectie is dat zomaar 30%! Dat valt niet zomaar op te vangen.

We kunnen ‘uren’ blijven discussiëren over de vraag of afstempelen nu wel of niet terecht is en of de rekenregels daartoe nu wel of niet goed zijn, het feit blijft dat het vanaf nu echt gebeurt. En dus miljoenen werknemers raakt. Hoewel de eerlijkheid gebiedt dat het natuurlijk alleen de gepensioneerden echt in de portemonnee raakt, de rest alleen op papier.

Als het weer beter gaat met de economie, de marktrente en de beleggingen kunnen de afgestempelde pensioenen toch ook weer verhoogd worden, hoor ik vaak? Ja, is dan mijn antwoord, dat kan wel. Maar dat zal echt niet snel gebeuren, dat durf ik te voorspellen. En vaak voorspel ik goed! Reken daar dus maar niet op.

Al eerder heb ik gesteld: het doel in het leven kan niet zijn: met pensioen gaan! Het doel kan dus ook niet zijn zo hard mogelijk werken om vervolgens ‘zo vroeg mogelijk’ volledig met pensioen te gaan. Dat je vanaf een x-leeftijd wilt minderen en – ook - ander soort werk(zaamheden) wilt doen, zakelijk of privé, dat is wat anders. Maar ‘niks’ doen – de hele dag vissen schaar ik daar ook onder! – is dus geen optie. Rust roest is niet voor niets het spreekwoord!

Ben dus realistisch, werk lekker door en doe werk wat je leuk vindt!

Hebt u vragen over (uw) pensioen? Stelt u ze dan gerust via www.pensioenSOS.nl

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen. 
 
 

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015