Artikel Overgeld.nl: De zorgplicht van een tussenpersoon en verzekeraar.

Steeds vaker worden er procedures gevoerd over de zorgplicht van tussenpersoon en over de zorgplicht van een verzekeraar in situaties van vermogensbeheer. Recent heeft de Rechtbank Amsterdam (5 november 2008) een vonnis gewezen waarin zowel de zorgplicht van de tussenpersoon als die van de verzekeraar aan de orde kwam.

Wat was er aan de hand in deze uitspraak ? Een privé-persoon, laten we hem A.noemen, had een overeenkomst tot vermogensbeheer gesloten met de tussenpersoon. In de overeenkomst waren allerlei afspraken gemaakt over het beheer van het vermogen van A. Het vermogen werd vervolgens op een rekening bij de verzekeraar gezet en de tussenpersoon voerde het beheer.

Een paar jaar later nam de verzekeraar de tussenpersoon over en sluit met A een nieuwe vermogensbeheer overeenkomst.

A heeft direct na het sluiten van de eerste overeenkomst aangegeven dat hij wenste dat er voorzichtig, defensief dus, zou worden belegd en beheerd. Dat blijft ook gelden nadat hij de overeenkomst met de verzekeraar heeft gesloten.
U voelt de bui al hangen: verzekeraar en tussenpersoon hebben het klaar gespeeld om het grootste deel van het vermogen als sneeuw voor de zon te laten verdwijnen.

De rechtbank stelt vast dat aan een aantal criteria moet worden voldaan in dit soort ‘vermogensbeheerovereenkomsten’. Het zogenoemde ‘know your customer’ beginsel moet worden toegepast en dat de tussen persoon en de verzekeraar moeten voldoen aan de criteria van dat beginsel.

Zo moeten zij informatie inwinnen over de financiële positie van A, zijn beleggingservaringen en beleggingsdoelstellingen, om te voorkomen dat ongewenste risico’s door A worden genomen, die voor hem onaanvaardbaar zouden zijn. Ook moet A in het kader van de zorgplicht op tijd en zorgvuldig geïnformeren en gewaarschuwd worden voor de risico’s. Én zowel tussenpersoon als verzekeraar moeten zich er van vergewissen dat A zijn risico’s kent.

Verzekeraar en tussenpersoon mogen daarbij zeker geen afwachtende houding aannemen, maar moeten zelf actief informatie vergaren.

Op die manier alleen kan de verzekeraar en tussenpersoon als vermogensbeheerder zich een duidelijk beeld vormen van de grenzen van de gegeven vrijheid, de beleggingsvrijheid. Immers bepaalt uzelf, in dit geval dus A, hoeveel vrijheid gegeven wordt in het beheer van uw vermogen, van A’s vermogen.

En tenslotte mag van verzekeraar en de tussenpersoon verwacht worden dat zij zich bij de uitvoering van de vermogensbeheerovereenkomst zodanig gedragen en zodanig handelen zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vermogensbeheerder in de gegeven omstandigheden verwacht mag worden.

Zo ziet u maar, dat u zich niet alles hoeft te laten weggevallen, maar dat tussenpersoon en verzekeraar om te beginnen al moeten voldoen aan strakke en scherpe voorwaarden om uw vermogen te mógen beheren. Zij moeten eerst hun huiswerk maken om pas daarna zich met dat van u bezig te kunnen houden ! Het is daarom van belang dat u zich steeds goed en ook onafhankelijk laat voorlichten en adviseren.

Mw. mr. Henny van den Hurk is partner bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten te Tilburg.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015