Artikel Overgeld.nl: Definitieve inwerkingtreding nieuwe Pensioenwet

Misschien een beetje ongemerkt is per 1 januari de tweede fase van de nieuwe Pensioenwet in werking getreden. De oude Pensioen- en spaarfondsenwet is nu definitief vervallen. Op zich is dat wellicht niet zo spectaculair. Beide wetten beschermen immers de pensioenrechten van de werknemer. Toch is het goed om er even wat langer bij stil te staan. Want, wat houdt nu precies die bescherming in. Een viertal zaken is daarbij van belang.

Allereerst de opgebouwde pensioenrechten. Dat betekent dat alle pensioenrechten (dus zeg maar alle pensioenpremies die u en uw werkgever hebben betaald) goed en veilig beheerd moeten worden. Het toezicht in Nederland is van een zodanig hoog niveau dat u ‘rustig kunt slapen’ als het gaat om het veilig zijn van ons pensioengeld. Natuurlijk, als gevolg van een dipje hier en daar op de beurs kan het soms wat minder gaan qua rendementen, maar op langere termijn geen probleem. Of het opgebouwde pensioen voldoende is gezien uw leeftijd en gezien uw wensen is natuurlijk vers twee.

Vervolgens de voortgang van deze opbouw. Elke dag dat u werkt bouwt u weer een stukje pensioen op, zodat u op pensioendatum precies datgene hebt opgebouwd wat uw werkgever u heeft toegezegd. Gemiddeld zou je kunnen stellen dat u iedere ‘vrijdag’ voor uw pensioen werkt. Ongeveer 20% van het loon gaat naar uw pensioen. Een van de bepalingen die daarbij in het oog springt in de nieuwe Pensioenwet, is dat als uw werkgever achterblijft met betalen dit binnen 3 maanden door de uitvoerder (pensioenfonds of verzekeraar) moet worden gemeld aan u. Uiteraard moet natuurlijk ook ‘iedere’ dag dat u pensioen opbouwt dat stukje betaald worden. Boter bij de vis. Zo niet, dan kunt u tijdig aan de bel trekken!

Vervolgens is de mate van indexatie van belang. Dus het aanpassen van opgebouwde pensioenen, zowel als u nog niet met pensioen bent als uiteraard daarna, aan de inflatie. Dat indexatie steeds meer aandacht krijgt is zowel het gevolg van de vele middelloonregelingen die we inmiddels kennen in Nederland als omdat natuurlijk steeds meer mensen daadwerkelijk met pensioen gaan. Omdat middelloonregelingen niet uitgaan van het laatst verdiende salaris maar van het ‘gemiddelde’ salaris tijdens uw loopbaan, worden opgebouwde pensioenrechten ieder jaar verhoogd – als het goed is ! – met inflatiecorrectie.
Met betrekking tot deze indexatie eist de Pensioenwet dat de uitvoerder precies moet aangeven wat u kunt verwachten. Dit wordt het zogenaamde indexatiestreven genoemd. Naast dit streven moet u ook goed kijken of de uitvoerder dit streven wel kan nakomen, met andere woorden, zit er voldoende geld in kas.

En tot slot, om te zorgen dat alles wat hiervoor staat aangegeven ook daadwerkelijk bewaakt en zonodig gecontroleerd kan worden door u, krijgt u juiste pensioeninformatie. Info die niet alleen juist is, maar die op tijd komt en die begrijpelijk is voor u. En, mocht dat niet het geval zijn, trek dan ook aan de bel….hard, luid en duidelijk! Vanaf 2008 moet iedere uitvoerder dan ook gebruik maken van het UPO, het Uniforme Pensioen Overzicht. Zodat u goed kunt vergelijken met uw collega’s, uw partner, uw buurman/vrouw of wie dan ook. Onduidelijke, onjuist of te late pensioeninformatie is niet meer mogelijk in 2008. Dat is goed (pensioen)nieuws voor u.

mr Theo Gommer MPLA is pensioenadvocaat. Hij is tevens partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015