Artikel Overgeld.nl: Dekkingsgraden fondsen en PensioenAkkoord: ingrijpen of het gaat echt mis!

Vele pensioenfondsen zitten of komen inmiddels weer in de problemen. De gemiddelde dekkingsgraad is inmiddels onder de 100% gekomen, het wettelijk minimale vereiste is 105%. Maar met het oog op streven naar inflatiecorrectie zou het zou eigenlijk 130% moeten zijn! Dat betekent dat er voor iedere pensioeneuro die uitgekeerd moet worden te weinig geld aanwezig is, uitgaande van de mogelijkheid dat alle bezittingen tegen de dagkoers te gelde gemaakt kunnen worden.

Hierbij is het goed om te weten dat er gemiddeld dan van wordt uitgegaan dat de huidige pensioengelden minimaal zo’n 5% rendement moeten opleveren. Maar ja, met de huidige beursmalaise, de weer wegzakkende (markt)rente en mede daardoor een gebrek aan goede beleggingen zal dat niet haalbaar zijn. Kortom, als we niet ingrijpen gaat het echt mis.

Tijd om de bakens dus eens stevig te verzetten.
1. we moeten daarom zeker niet meer pensioenpremie betalen;
2. we moeten de norm (van nu 70%) fors verlagen naar b.v. 50% pensioen;
3. de pensioenleeftijd gaat vanaf 2012 versneld naar 70 jaar, dat geldt ook voor de AOW;
4. werkgevers en werknemers mogen vanaf nu hun eigen keuzes maken hoe en waar het pensioengeld wordt gespaard/belegd/beheerd;
5. werknemers beslissen echt zelf wat ze met hun pensioengeld doen (wel/geen nabestaandenpensioen en vanaf de pensioendatum meer/minder snel opnemen).

Los daarvan is nog de vraag wanneer en hoeveel er afgestempeld moet worden. Het lijkt mij reëel dat er minimaal 10 tot 20% van de pensioenuitkeringen afgaat, en wel heel snel. Elke dag uitstel maakt het probleem groter. Vorig jaar werd ik nog ‘verguisd’ toen ik stelde dat er snel afgestempeld moest worden, helaas moet ik constateren dat het toch het geval blijkt.

As ik dit alles nu projecteer op het beoogde PensioenAkkoord dan zakt mij de moed in de schoenen. Niets uit het akkoord geeft oplossingen voor de problemen, ergo, ze worden stelselmatig genegeerd. Het enige dat het akkoord ‘ademt’ is hoop dat het beter gaat.
Helaas is dat – zo blijkt inmiddels wel – ijdele hoop. Hoop doet inderdaad leven, maar de vraag is hoe lang. Zeker voor de jongeren onder ons zal het vertrouwen in het huidige pensioensysteem niet lang meer duren, terecht. Tijd, nogmaals, om de bakens echt te verzetten!

Hebt u suggesties over andere mogelijke oplossingen? Mail ze naar www.pensioenSOS.nl. Ik verwerk ze graag in mijn columns. Zolang het PensioenAkkoord er nog niet is, en dat duurt nog wel even, zijn alle suggesties welkom.

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015