Artikel Overgeld.nl: Goedbedoelde oplossingen?.

Stelt u zich eens het volgende voor: u bouwt bij uw werkgever een goed pensioen op. Uw werkgever is daarvoor verplicht aangesloten bij een groot bedrijfstakpensioenfonds. Bijvoorbeeld in de bouw of metalektro.

Op enig moment komt u tot de conclusie, dat uw loon niet juist wordt doorgegeven aan het pensioenfonds, waardoor er voor u te weinig pensioen wordt opgebouwd. ‘Nou, dat is simpel’, hoor ik u al denken. Dan moet het juiste loon worden doorgegeven en alsnog die opbouw worden hersteld.
Inderdaad, dat is de enige juiste oplossing, maar helaas gebeurt dat niet altijd zo. Het komt maar al te vaak voor, dat werkgever en werknemer zelf een andere oplossing bedenken. En die kan zomaar nadelig uitpakken voor de werknemer en/of de werkgever.

Als de opbouw bij het pensioenfonds plaatsvindt in een middelloonregeling (en dat is meestal aan de orde in de huidige tijd), dan telt een salarisverhoging niet over het verleden mee, maar alleen voor de toekomst. Als dus op enig moment weer wel het juiste loon wordt doorgegeven en aan de hand daarvan weer pensioenopbouw plaats vindt, dan blijft er een gat uit het verleden over. De daar aan gerelateerde pensioenopbouw kan berekend worden en alsnog worden ingekocht.

In de praktijk kwam ik echter het volgende voorbeeld tegen waarbij het mis is gegaan. De werkgever stelde de werknemer voor om het tekort in te kopen met een koopsom ineens bij een (andere) verzekeraar dan bij het pensioenfonds. Die koopsomverzekering was, zo bleek achteraf, qua hoogte afhankelijk van het behaalde resultaat op de beleggingen. Het risico lag dus bij de werknemer. De werknemer accepteerde de oplossing, niet wetende dat hij daarmee dus een aanzienlijk risico ging lopen op een lager pensioen dan waar hij bij het pensioenfonds recht op gehad zou hebben.

Op de pensioendatum viel de opbrengst van de koopsom natuurlijk tegen en kwam de werknemer een aardig bedrag per maand te kort in zijn pensioen. En dus sprak hij de werkgever aan tot alsnog aanvullen van het tekort. De werkgever was onaangenaam verrast, want had gedacht het destijds netjes te hebben opgelost.

De rechter bleek het met de werknemer eens te zijn: de werknemer had nu eenmaal recht op het pensioen wat hij zou hebben moeten opbouwen bij het pensioenfonds. Het was immers een verplicht gesteld pensioenfonds en de werkgever had geen vrijstelling daarvan gekregen. Daarnaast was de koopsom, die het risico voor rekening van de werknemer liet komen, niet gelijkwaardig met de pensioenregeling van het pensioenfonds. Dat fonds gaf namelijk een gegarandeerde uitkering. De conclusie was dat de werkgever alsnog moest bijbetalen. En dat is natuurlijk erg duur bij een ingegaan pensioen. Er is dan geen enkele beleggingshorizon meer, waardoor iedere euro aan uitkering die moet worden gedaan ook moet worden betaald door de werkgever om de uitkering bij de verzekeraar in te kopen. Normaliter is de koopsom voor een uitkering in de toekomst lager dan de som van de uit te keren bedragen, omdat met de koopsom nog een zeker rendement kan worden behaald voordat er uitkeringen moeten worden gedaan.

Let dus op, en dit geldt voor zowel werkgever áls werknemer, dat bij herstel van pensioengaten in het voorbeeld zoals hierboven beschreven, wordt voldaan aan de geldende eisen. De werknemer moet kunnen rekenen op een zelfde resultaat onder de streep. En de werkgever moet zich houden aan de verplichte regelingen. Als partijen het dan toch onderling op willen lossen, dan moeten ze goed in het oog houden wat de zekerheden aan iedere kant zijn. Krijgt de werknemer straks zeker dezelfde uitkering ? Het verdient dan ook de voorkeur om gewoon bij het verplicht gestelde fonds in dit geval tot inkoop over te gaan.

In sommige gevallen besluiten werkgever en werknemer zelfs om het tekort in de opbouw nog tijdens het dienstverband op te lossen door de werknemer daarin te compenseren met een eenmalige uitkering. Prima oplossing, zolang de werknemer niet achteraf nog besluit om nakoming van de pensioentoezegging te vorderen. Een dergelijke afkoop is namelijk bij wet verboden en houdt voor de werkgever het risico in, dat de werknemer daarnaast nog steeds zijn volle pensioen kan opeisen. Opletten dus en u goed laten adviseren over alle risico’s van dergelijke oplossingen.

Hebt u vragen over pensioen? Mail ze naar www.pensioenSOS.nl.

Mw. mr. Henny van den Hurk, Gommer & Partners Pensioen Advocaten te Tilburg

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015