Artikel Overgeld.nl: Hoe erg is het nu echt? Deel II

Gezien de reacties op mijn vorige column, moet ik daar nog wel even verder op ingaan. Allereerst snap ik vele reacties die voornamelijk vanuit de nodige teleurstelling zijn gegeven. Pensioen was altijd iets dat er ‘gewoon was’, en nu blijkt het toch wat minder goed dan we hadden verwacht. Wel was ik verrast dat ondanks mijn positieve column, de reacties toch sceptisch waren. Weliswaar ten onrechte, maar goed.

Het blijft echter goed om de zaken objectief te bekijken. Er waren twee voorname kritiekpunten op mijn column. Allereerst mijn opmerking dat we ons moeten opmaken voor ‘werken tot 70 jaar’. De reacties van een aantal lezers – mede gezien mijn oproep voor een sterk Europa - dat dit niet eerlijk is, nu de zuidelijke lidstaten wel op/rond 60 jaar met pensioen mogen gaan begrijp ik. Ergo, ik ben voorstander van een (staats)pensioen dat in heel Europa gelijk is. Maar, ik ben ook realistisch: dat zal nog wel even duren.
Ook in de overige (noordelijke) lidstaten gaat de pensioenleeftijd omhoog richting 70 jaar.
Laten we het er maar op houden dat ze in het ‘zuiden’ nog niet wijzer zijn en denken dat ze de lage(re) pensioenleeftijd kunnen blijven betalen.
Verder is van belang om te weten dat het werkgeverspensioen (en overigens ook lijfrente voor ZZP-ers) op ieder gewenst moment, dus ook op 60 jaar mag ingaan. Uiteraard krijg je dan minder, maar dat valt goed op te vangen met uitruil van partnerpensioen voor een hoger eigen ouderdomspensioen en natuurlijk de variatie in pensioenuitkeringen. Beginnen met een hogere en eindigen met een lagere uitkering, b.v. vanaf 70/75 jaar.

Vervolgens de opmerkingen – van naar ik inschat ‘ouderen’ – dat ze al 45/50 jaar hebben gewerkt. Allereerst maak ik daarbij toch de kritische kanttekening: ja, nou en? We hebben ons wel aangepraat dat we ‘maar’ 40 jaar hoeven te werken, maar ja, het blijkt dat dat niet betaalbaar is. Dan zul je toch of genoegen moeten nemen met een lager pensioen, of langer moeten werken. Omdat de pensioenleeftijd pas geleidelijk omhoog gaat, zie ik niet in waarom iemand in 2040- hij/zij is geboren in 1970 en pas rond 1990/95 op de arbeidsmarkt gekomen – niet tot 70 jaar kan werken. Toen de AOW werd geïntroduceerd in 1957 was het uitgangspunt toch echt dat er 50 jaar gewerkt moet worden! Belangrijker is of in al die jaren dat gewerkt is ook (werkgevers)pensioen is opgebouwd. Als dat niet zo is (en gaat u er maar vanuit dat u voor uw 25-ste geen werkgeverspensioen hebt opgebouwd), dan ligt dan niet aan mij, aan het systeem of de overheid, maar gewoon aan u en uw werkgever! Wellicht nog niet te laat om verhaal te halen….

Tot slot mijn positieve insteek met betrekking tot ons enorme pensioenvermogen. Hoe het ook zij: wij hebben die € 1.000 miljard wel gespaard – ter vergelijking: België heeft ‘maar’ zo’n € 50 miljard gespaard, en hebben maar 1/3 minder inwoners. Dat is echt niet zomaar weg. Ik ben dus niet te optimistisch, maar gewoon realistisch. Wel realiseer ik mij dat we niet voor Sinterklaas kunnen spelen en bij een dekkingsgraad van 95%, als je dus maar 95 cent hebt, iedere dag een euro uitgeven en dat we dus beter wat voorzichtiger met ons pensioengeld kunnen omgaan. Het is niet van de gepensioneerden alleen namelijk.

Dit alles laat onverlet dat er de afgelopen decennia niet goed is gecommuniceerd over uw pensioen en hoe het echt zit. Zelfs vandaag de dag zijn er nog te veel positivo’s die denken dat het goed zit en/of goed komt. Helaas, u zult de realiteit gewoon onder ogen moeten zien en daar waar kan eigen maatregelen nemen. Dat begint bij kennis van zaken, onderzoek doen naar uw eigen pensioensituatie en vervolgens keuzes maken: consumeren of besparen. Ook zal er meer vrijheid moeten komen om het zelf te regelen. In ieder geval moet u natuurlijk mijn columns blijven lezen, ik wind er immers géén doekjes om. Of dat nu leuk is of niet, soms is het zoals het is!

Hebt u vragen over (uw) pensioen? Stelt u ze dan gerust via www.pensioenSOS.nl  

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015