Artikel Overgeld.nl: Kan mijn werkgever mij nog verplichten om te stoppen met werken op mijn 65e?

Die vraag krijg ik vaker voorgelegd. Reden om daar toch nog een keer aandacht aan te schenken. En in de huidige rustige zomermaanden heeft u alle tijd om er even uw arbeidsovereenkomst op na te slaan en te bezien hoe het in uw situatie ten opzichte van uw werkgever is. Of hij u kan dwingen, als u 65 jaar wordt, om te stoppen met werken.

De Kantonrechter in Haarlem dacht er in elk geval een paar weken geleden anders over. Wat was daar aan de hand?

De werkgever en werknemer hadden jaren geleden een arbeidsovereenkomst gesloten. De werkgever viel niet onder enige CAO. In de arbeidsovereenkomst was niet opgenomen dat die zou eindigen als de werknemer 65 jaar zou worden. Ook was niet opgenomen dat de arbeidsovereenkomst zou eindigen als het pensioen in zou gaan. En toen brak de dag aan waarop de werknemer 65 jaar werd. De werkgever vond het welletjes geweest en had de werknemer een bericht gestuurd met de inhoud dat het gebruikelijk was binnen haar organisatie dat de werknemer met 65 jaar stopten met werken. De werkgever had zelfs bevestigd aan de werknemer dat de arbeidsovereenkomst op 65 jarige leeftijd van rechtswege zou eindigen.

Toch was de werkgever niet helemaal zeker van zijn zaak en had wel een ontslagvergunning aangevraagd bij het UWV. De werknemer protesteerde tegen de mededeling van de werkgever en voerde ook verweer in de ontslagvergunningaanvraag. Het UWV verleende wel de vergunning en de werkgever zei de arbeidsovereenkomst op voor zover vereist. De zaak lag nu bij de kantonrechter, omdat de werkgever de werknemer geen loon meer had betaald vanaf de 65e verjaardag. De datum van opzegging was namelijk daarna gelegen (vandaar ook het ‘voor zover vereist’).

De kantonrechter maakt korte metten met deze werkgever die het einde van de arbeidsovereenkomsten van zijn werknemers niet goed had geregeld. Zo oordeelt de kantonrechter dat het enkele feit van het bereiken van de 65 jarige leeftijd onvoldoende is om te komen tot een einde van rechtswege. De kantonrechter is van oordeel dat niet langer gezegd kan worden dat het in Nederland gebruik is dat men stopt met werken bij het bereik van de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar. Dit mede gelet op de maatschappelijke discussie en politieke besluitvorming over het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd en maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste jaren waarbij stoppen met werken bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar niet meer vanzelfsprekend is. De werkgever had zich nog beroepen op een arrest van de Hoge Raad uit 1995, die toen nog bevestigde dat 65 jaar over het algemeen een einde van rechtswege inhoudt. Echter, dat arrest is inmiddels ook 17 jaar oud, én ging over een oudere werknemer in een proeftijdontslag.

De kantonrechter gaat echter verder en geeft ook aan, dat zelfs het ingaan van een pensioenuitkering op 65 jaar van de onderhavige werknemer niet kan leiden tot een einde van rechtswege van de arbeidsovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst hoeft niet te eindigen bij het einde van de pensioengerechtigde leeftijd (ook als dat een andere leeftijd dan 65 jaar is).

De kantonrechter wees daarom ook de loonvordering toe over de opzegtermijn.

Het is daarom zaak om zich goed te realiseren wat er is opgenomen in de arbeidsovereenkomst of van toepassing zijnde CAO. Door de gewijzigde omstandigheden kan een arbeidsovereenkomst eindigen op 65 jaar, van rechtswege (als dat is opgenomen) en uw pensioen bijvoorbeeld pas later ingaan.

Dat kan natuurlijk meestal wel vervroegd worden, maar dat leidt tot een lagere uitkering.

Ook voor werkgevers is het van belang om de arbeidsovereenkomsten goed na te zien. Immers moeten die wel naadloos aansluiten bij de pensioensituatie van de werknemers en moet het niet voorkomen, dat de werknemer straks én pensioen geniet én bij de werkgever door kan blijven werken. Het verdient vaak aanbeveling om de arbeidsovereenkomst te laten eindigen van rechtswege, op het moment dat het pensioen ingaat. Dat is een flexibele, maar wel objectief vaststelbaar einde van de arbeidsovereenkomst en biedt zekerheid aan zowel werkgever als werknemer. Uiteraard is het van belang uw documenten even toch goed te bezien, omdat uw situatie (bijvoorbeeld wel of geen CAO en wat zegt die?) net weer even anders kan zijn. Een pensioen- en arbeidsrechtdeskundig adviseur kan u daarin bijstaan.

Meer weten of vragen over uw pensioen? Stel ze gerust via www.pensioensos.nl.

mr Henny van den Hurk, Gommer & Partners Pensioen Advocaten te Tilburg.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015