Artikel Overgeld.nl: Mijn werkgever verkoopt zijn bedrijf en mijn pensioen dan ?

Het is maandagmorgen; langzaamaan komen al uw collega’s weer naar hun werkplek en halen hun eerste kopje koffie voor die dag bij de koffieautomaat. Daar hangt een briefje van de directie, dat er een uurtje later een belangrijke mededeling voor iedereen zal worden gedaan in de kantine.

Een uurtje later stroomt de kantine vol en vertelt uw werkgever, dat hij heeft besloten het bedrijf te verkopen aan de concurrent. Die gaf er een goede prijs voor en uw werkgever vond dat hij die kans niet kon laten liggen.

Uiteraard, zo vertelt uw werkgever, komt iedereen bij de nieuwe werkgever in dienst en neemt de nieuwe werkgever alle geldende arbeidsvoorwaarden gewoon mee over, óók het pensioen en de verdere opbouw daarvan. Iedereen lijkt weer gerustgesteld en gaat aan de slag.

Toch gaat pensioen lang niet in alle gevallen bij een overgang van een onderneming of een fusie mee over op de koper. Er zijn een aantal uitzonderingen.

Zo kan het gebeuren, dat de koper al een eigen pensioenregeling heeft voor zijn personeel en dat hij wil dat die ook gaat gelden voor de nieuw inkomende werknemers. Als de koper dat vóór de koop aankondigt, dan gaat de pensioenregeling van de koper gelden voor werknemers van de verkoper. Hun eigen pensioenregeling wordt dan stopgezet.

Als de koper geen pensioenregeling heeft en de verkoper wel, dan blijft de regeling van de verkoper voor de werknemers gelden en kan het zelfs gebeuren (op termijn uiteraard), dat op grond van gelijke behandeling, de pensioenregeling van de verkoper ook gaat gelden voor de werknemers van de koper. Immers, als zij hetzelfde werk doen….

Deze koper kan echter vóór het sluiten van de koop nog snel een ‘goedkopere’ pensioenregeling bij zichzelf invoeren en die toezeggen aan de werknemers van de verkoper. Die raken daarmee vervolgens hun ‘riantere’ pensioentoezegging kwijt. Uiteraard blijven opgebouwde aanspraken wel bestaan.

Als noch de koper, noch de verkoper een pensioenregeling hebben, dan is er natuurlijk niks aan de hand. Niemand heeft of had pensioen en dan gaat het ook niet mee over.

Als de koper verplicht is aangesloten bij een Bedrijfstakpensioenfonds en de verkoper niet, dan geldt er een aparte regeling: die van het pensioenfonds gaat voor. Omgekeerd geldt dat uiteraard ook. Als beiden bij een verplicht pensioenfonds zijn aangesloten, dan moet er in overleg met de pensioenfondsen een oplossing worden gezocht. Die wordt altijd wel gevonden.

Zo ziet u maar, dat pensioen bij de overgang naar een nieuwe werkgever in geval van een fusie of een overname niet altijd zo vanzelfsprekend is. Pas sinds 2002 staan bovenstaande regels in de wet. Bij fusies en overnames van vóór die datum ging pensioen vaak helemaal niet mee over. Tenzij werkgever en werknemer dat afgesproken hadden. Of de pensioenregeling feitelijk toch werd voortgezet. Of koper en verkoper in hetzelfde pensioenfonds zaten.

Als de koper niet de onderneming (dus alle activa en passiva koopt), maar alleen maar de aandelen overneemt, dan verandert er niets voor de werknemers. Ze blijven dan bij dezelfde vennootschap in dienst.

Dan kan zich nog wel het probleem voordoen, dat die vennootschap eerst deel uitmaakte van een concern en deelnam in een pensioenfonds van dat concern (ondernemingspensioenfonds). Door de verkoop van de aandelen gaat de verkochte vennootschap dan uit het concern en mag dan ook niet meer deelnemen in het ondernemingspensioenfonds. Dat is vaak zo bepaald in de statuten van zo’n fonds.
In die gevallen moet het pensioen dan worden ondergebracht bij een ander pensioenfonds of een verzekeraar. In veel gevallen zal ook de pensioenregeling hierdoor veranderd moeten worden, omdat de ene pensioenuitvoerder weer niet in staat is de pensioenregeling van een andere uitvoerder uit te voeren of voort te zetten. Dat zijn vaak louter administratieve perikelen.

Voor de werknemers brengt dat echter wél een pensioenbreuk met zich mee, waar zij niets aan kunnen doen. In hoeverre zij die moeten accepteren is dan ook nog maar de vraag. De werkgever zal daar over het algemeen toch enige compensatie moeten bieden.

Let dus op bij een fusie of een overname van of door uw werkgever. Dat kan, óók op pensioengebied, grote(re) gevolgen voor u hebben, waar u in eerste instantie niet bij stil staat. Een vergelijking tussen uw oude en uw nieuwe pensioenregeling kan heel verhelderend werken. Ook in de afweging of u wel of geen waardeoverdracht van uw opgebouwde pensioenaanspraken naar uw nieuwe pensioenregeling zult overwegen.

Mw. mr. Henny van den Hurk is partner bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten te Tilburg.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015