Artikel Overgeld.nl: Pensioen: back to the future, deel 1.

Misschien is het goed om eens te proberen te bekijken hoe het in bijvoorbeeld 2025 is in pensioenland. In dit eerste deel doe ik dat vanuit de positie van de werkgeer. In deel 2 doe ik dat vanuit de positie van werknemer.

Allereerst is het belangrijk om te weten dat in 2025 de AOW pas ingaat op je 70-jarige verjaardag, máár, het is wel een echte basisvoorziening. In vergelijking met de hoogte in 2009 is de AOW dan eigenlijk 2x zo hoog. Zelfs zonder aanvullend pensioen kun je er goed van leven.
Én is er een pensioenplicht. Iedere werkgever, maar ook iedere ZZP-er voor zichzelf, moet verplicht minimaal 10% van het inkomen van zijn werknemer in een aanvullende pensioenregeling ‘stoppen’. Omdat de arbeidsmarkt zeer krap is - er zijn ruim 100.000 vacatures- zijn werkgevers graag bereid om veel te investeren in het pensioen van de werknemer. De werkgever is wel verantwoordelijk voor de afdracht van het pensioen, maar verder is het de ‘eigen’ spaarpot van de werknemer. Deze mag op ieder gewenst moment 50% van deze spaarpot gebruiken om minder te gaan werken,, (maximaal) een jaar vrijaf te nemen, of te gebruiken voor het opstarten van een eigen bedrijf. Hiervoor gelden verder geen strikte regels en er is ook geen verdere controle op. Wel moet over het opgenomen ‘pensioengeld’ 20% belasting betaald worden.
Hoewel het niet (meer) verplicht is, zijn er nog steeds heel veel bedrijfstakpensioenfondsen. Deze verzorgen de pensioenen van de werknemers van de (vrijwillig) aangesloten werkgevers. Ook werkgever uit een andere branche mogen gewoon meedoen, tenzij de bestaande werkgevers van het pensioenfonds dit niet toestaan natuurlijk, maar dat kan alleen op grond van vooraf bepaalde criteria. Wat dat betreft is er een hele vrije markt van pensioenuitvoerders. Moge de beste ‘winnen’ is het credo geworden. En is dus echte concurrentie, niet wie de goedkoopste is, maar wie de beste is. Een groot verschil met de pensioenregelingen van vroeger is, dat er alleen nog maar zogenaamde beschikbare premieregelingen zijn. Geen enkele werkgever wil z’n vingers nog branden aan een levenslang gegarandeerd pensioen waarvoor hij verantwoordelijk is.
Via www.pensioenregister.nl kan iedere werknemer precies zien hoe het met zijn pensioen is gesteld. Werkgevers moeten dan ook op alle vragen die ze krijgen van de werknemers die in bij hen in dienst zijn een antwoord, helder en duidelijk, kunnen geven. Als een werknemer werkloos is of ZZP-er wordt is er een centrale ‘overheidsinstantie’ die kosteloos zorg draagt voor de begeleiding in het eerste jaar. Deze begeleiding wordt iedere 3 jaar aanbesteed aan een professionele partij. Omdat sinds zo’n beetje 2015 er nauwelijks nog ‘leuke’ auto’s van de zaak meer mogelijk zijn, en een mobieltje of laptop van de zaak echt niet meer spannend is, is pensioen veruit de belangrijkste arbeidsvoorwaarde naast het salaris.
Veel werkgevers zijn blij dat ze met het pensioengeld wat ze als werknemer opbouwden een eigen bedrijf hebben kunnen starten. Daardoor zien ze er het belang van in om de nodige tijd en geld te investeren in het pensioen van hun werknemers en de bekendheid van hun werknemers mét hun pensioen. Entrepeneur van het jaar Ted Jansen, de bedenker van dé hit van 2024, www.ouderenhelpenouderen.nl (een site a la www.marktplaats.nl, waar ouderen kunnen aangeven wat ze goed kunnen en elkaar dus helpen, al dan niet betaald, dat is een kwestie van onderhandelen) zegt dan ook: “Wat ben ik blij dat ik vroeger heb gewerkt bij een werkgever die veel aandacht voor ‘mijn’ pensioen had. Omdat ik goed heb gespaard heb ik met een deel van dat geld deze site kunnen ontwikkelen. Natuurlijk, dat was risicovol, maar goed, daarvoor heb ik bewust gekozen als ondernemer. Laten we eerlijk zijn, als je niks probeert in het leven, gebeurt er ook niets!”

Volgende week deel 2 van Pensioen: back to the future in 2025; de werknemers.

Roept dit nu al vragen op voor uw pensioen, gewoon in 2009? Stelt u ze dan via de vraagbaak (speciaal voor vragen over de pensioen(krediet)crisis) of via www.pensioenSOS.nl.!

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015