Artikel Overgeld.nl: Pensioen en beleggen

Onlangs hoorde ik op een bijeenkomst van een collega-spreker een goed verhaal over pensioen en beleggen. Omdat mij dit al vaker heeft beziggehouden, wil ik het u niet onthouden.

Er heerst namelijk volgens mij een verkeerd idee omtrent pensioen en beleggen, met name als het gaat om (individuele) beschikbare premieregelingen. Zoals u weet, bij een beschikbare premieregeling krijgt u ieder jaar een bedrag (tussen de 8% voor een 25-jarige en 35% voor een 64-jarige) van uw werkgever om te sparen voor uw pensioen. U krijgt dus niet een vast bedrag aan pensioen per jaar, maar een zak met geld, die u zelf moet (laten) beheren.

Dan zijn er 3 aspecten van belang. Allereerst het beperken van de kosten. Iedere euro kosten gaat niet in uw pensioenspaarpot en is dus zonde. Vervolgens zult u bijvoorbeeld premie moeten besteden voor een nabestaandenpensioen of een arbeidsongeschiktheidspensioen. Ook hiervoor geldt, goed over nadenken, niet te veel, niet te weinig aan besteden. Iedere euro die hieraan besteed wordt, gaat niet in de spaarpot.

Wat er dan overblijft moet u zo goed mogelijk beleggen. Want, hoe meer geld u heeft als u met pensioen gaat, hoe hoger het pensioen dat u krijgt!

Dan een eenduidige les beleggen. Op lange(re) termijn doen aandelen het beter dan andere beleggingen, zo’n 7 à 8%. Obligaties doen 4 à 5% en overige zogenaamde vastrentende waarden (zekerheid) leveren 3 à 4% op. Populaire mixfondsen doen dus 5 à 6%. We hebben alleen gegevens uit het verleden, dus niemand kan een garantie geven voor de toekomst (en laten we eerlijk zijn, als we dan wel konden, dan zouden we zo’n kijkje wel heeel duur verkopen, toch?). Daarnaast koop je bij pensioensparen iedere maand een paar aandelen, tenslotte krijg je iedere maand weer die beschikbare premie, dus je koopt gespreid in.

Lange(re) termijn is wat lastiger, maar toch snel minimaal 10 à 15 jaar.

Waarom dan niet veel meer mensen ‘gewoon’, met een rustig gevoel, binnen een beschikbare premieregeling beleggen is mij een raadsel. Ook het ABP en het PGGM beleggen uw pensioengeld toch? En waarom ‘de markt’ (overigens de hele markt) in paniek raakt als het een keer wat minder gaat, snap ik ook niet. Pensioen en beleggen is toch lange termijn. Hoe kan dan een lichte daling op de beurs tot paniek leiden, als je weet uit het verleden dat de koersen zich toch weer herstellen? Ratio of psyche…..?

Natuurlijk is het hierbij logisch dat u uw spaarpot samen met die van uw collega’s laat/gaat beheren. Hoe hoger namelijk de spaarpot(ten), des te minder beheerkosten en des te beter u uw risico kunt spreiden. Dit doet u niet zelf, maar laat u (natuurlijk) doen door uw pensioenuitvoerder/vermogensbeheerder. Het enige wat u hoeft te doen is rationeel naar (individuele) beschikbare premieregelingen te kijken en bestendige keuzes te maken ten aanzien van beleggingen.

Een mooi voorbeeld is de regeling voor fysiotherapeuten. Dit is eigenlijk een soort individuele beschikbare premieregeling. Het afdekken van risico’s en het beleggen doen ze collectief. En, ze hebben prachtige rendementen!

De volgende Overgeld ga ik wat vertellen over beleggingsvrijheid en de Pensioenwet! Tot ziens dus.

mr Theo Gommer MPLA is pensioenadvocaat. Tevens is hij partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015