Artikel Overgeld.nl: Pensioenplan

 Hoe zet ik een goed pensioenplan op en ‘hoe moet ik daarbij denken’ (* Met dank aan mr Peter ter Beest MPLA, senior pensioenjurist Akkermans & Partners Legal & Advice).

Daarbij begint u, ongeacht uw leeftijd, als volgt. Wanneer wil ik zeker kunnen stoppen met werken? Op uw 60ste , 61ste , 65ste ? Vervolgens bepaald u hoeveel inkomen u nodig hebt om ‘normaal’ van te kunnen leven. Als u het niet weet, houdt u dan minimaal 50% en maximaal 70% van uw huidige inkomen aan, te rekenen vanaf 65 jaar.

Stel u verdient nu € 40.000 bruto per jaar. Dan moet u streven naar een minimale pensioenspaarpot van 50% van € 40.000 is € 20.000 vanaf 65 jaar. Omdat u ook AOW krijgt mag u daar € 8.000 vanaf trekken, dus resteert € 12.000. De waarde van uw pensioen(spaarpot) moet dan ongeveer € 180.000 bedragen op uw 65ste .

Stel u bent nu 40. Kijk eerst op uw Uniform Pensioen Overzicht hoeveel pensioen u hebt opgebouwd en gaat opbouwen.
U hebt tot nu toe € 3.600 opgebouwd en gaat in totaal € 16.000 opbouwen als u tot uw 65ste in dienst blijft. Conclusie: u hebt genoeg uitgaande van een minimale pensioenregeling.

De genoemde 50% inkomen is echter wel karig.
Als u namelijk op 70% wilt uitkomen van uw huidige inkomen moet u € 20.000 hebben naast de AOW, en komt u € 4.000 tekort. Hiervoor hebt u een vermogen nodig van € 60.000.

Daar mag u van aftrekken: de overwaarde van uw huis (op dit moment!), en inschatten of u nog een erfenis(je) krijgt. Stel dit is tezamen € 30.000. Uw tekort is dan € 30.000, u hebt nog 25 jaar te gaan en moet ongeveer € 700 jaarlijks gaan inleggen.

Nog even op een rij:
Inkomen € 40.000
Pensioen 70% € 28.000
AOW € 8.000 -/-
Op te bouwen pensioen € 16.000 -/-
Tekort € 4.000 (benodigd pensioenvermogen: € 60.000)

Overwaarde huis, overige € 30.000
Bij te sparen € 30.000
Jaarlijkse inleg hiervoor € 700

Aan u de keus om wel of niet extra te sparen! Doet u het niet dan kunt u op uw 65ste met een karig pensioen (en dus een ‘karig’ leven) stoppen of u moet hopen op meer overwaarde van uw huis of toch die grote(re) erfenis. Houdt u hierbij wel rekening met het feit dat mensen steeds gezonder ouder worden. Na uw 65ste leeft u nog een jaar 15 in goede gezondheid! Een beetje geld is dan wel zo leuk, toch?! U kiest.
O ja, als u in hetzelfde voorbeeld op uw 62ste zou willen stoppen dan moet u niet € 700 inleggen maar circa € 2.700! Dat scheelt nogal. Ik ben uitgegaan van 4% rendement. Als u niet zoveel geld (er voor over) hebt, dan moet u meer risico nemen qua beleggingen. Met 6% rendement hoeft u namelijk maar € 500 respectievelijk € 2.100 in te leggen (en bij 8% slechts
€ 380 respectievelijk €1.600).

Inkomen € 40.000
Pensioen 70% € 28.000
AOW € 8.000 -/- (vanaf 65 jaar pas!)
Op te bouwen pensioen € 16.000 -/- (vanaf 65 jaar pas!)
Tekort € 4.000 (benodigd pensioenvermogen: € 60.000)
Overbrugging AOW 62-65 € 8.000 (benodigd pensioenvermogen: € 22.000)
Overbrugging pensioen 62-65 € 16.000 (benodigd pensioenvermogen: € 43.000)
Overwaarde huis, overige € 30.000
Bij te sparen € 95.000
Jaarlijkse inleg hiervoor € 2.700

Ik heb geen rekening gehouden met bijvoorbeeld het inkomen/pensioen van uw partner. Niet voor de periode na 65 jaar, maar ook niet voor de periode vóór 65 jaar. Of u nu spaart middels extra pensioen, extra lijfrente en dat doet bij een verzekeraar of bij een bank, of gewoon zelf sparen c.q. beleggen is vervolgens een keus. Ook is Levensloop een optie. Deze spaarvormen kennen allemaal voor en nadelen. In de komende bijdragen ga ik daar verder op in.

Houdt u overigens ook rekening met uw andere bezittingen (vrij vermogen, lijfrenteverzekeringen, kapitaalverzekeringen, gouden handdrukken etc.).

Zo ziet u maar. Een goed pensioenplan maken is niet zo moeilijk. Daarnaast, er is hulp genoeg te krijgen, ook van wél goede, zorgzame en consciëntieuze adviseurs. Keuzes maken is veel moeilijker, maar ja, dat hoort er nu eenmaal bij. Dat kunnen we in het gewone leven ook; wel of geen eigen huis, wel of niet een andere baan, wel of niet op vakantie, wel of niet een nieuwe(re) auto. Dan lukt dat ook wel met pensioen. Succes!

mr Theo Gommer MPLA is pensioenadvocaat. Tevens is hij partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015