Artikel Overgeld.nl: Pension (fund) Governance, ofwel: zijn we wel eerlijk?

Volgens mij niet als het gaat om pensioen. Laten we eerlijk zijn.
We denken allemaal dat we een prachtig, geïndexeerd, pensioen krijgen en realiseren ons allemaal dat dat waarschijnlijk niet waar is. Maar, juist daarom doen we aan struisvogelpolitiek. Uit alle onderzoeken blijkt dat het gemiddelde pensioen ongeveer 45% bedraagt van het laatstverdiende inkomen.

Het UPO, dat vanaf 2008 verplicht is, gaat de droom echt doorbreken. We worden geconfronteerd met de harde waarheid. Is dit een onheilsboodschap? Nee, gelukkig niet. Er zijn namelijk een paar mogelijkheden. U zit dicht bij de pensioendatum. Als u voldoende pensioen hebt (misschien in combinatie met een eigen huis met overwaarde), prima. Als u te weinig pensioen hebt, tja, daar valt niet veel meer aan te doen.
U hebt nog 10 jaar of meer te gaan. Misschien spaart u te veel? Ga leuke(re) dingen doen! Misschien moet u meer sparen voor uw pensioen? Wees blij, u hebt nog 10 jaar (of 11, of 12 als u wat langer, al dan niet in deeltijd, doorwerkt) te gaan.
U ben nog jonger? Wees blij dat u dit leest. U hebt nog alle tijd en alle keuzemogelijkheden.

Tijdens de lezingen die ik samen met het VNO-NCW mocht verzorgen, bekroop mij het ‘eerlijksheids’gevoel vanuit het onderwerp Pension(fund)Governance. Steevast met ‘fund’ tussen aanhalingstekens. Ook bij een rechtstreeks verzekerde regeling moet je als werkgever/werknemer (adviseur of overige betrokkene) je steevast bewust zijn van het feit dat pensioen(geld) geen product is maar heet beheer van geld van iemand anders. En die iemand anders, mw. Jansen in Arnhem, rekent er op en mag er op rekenen, dat het goed wordt beheerd! Veel rendement, weinig kosten en goede communicatie.
Dat zegt Pension(fund) Governance: intern toezicht toestaan op je eigen functioneren (ja, da’s moeilijk, want ik doe het toch zo goed?...nou ja, doe m’n best….). en verantwoording afleggen aan degenen waar het om gaat, werkgever (als sponsor), werknemers, slapers en gepensioneerden.

Durft u zich te laten beoordelen door 3 externe onafhankelijke deskundigen? Die, als ze dit niet goed doen, zelf verantwoordelijk worden gesteld!
Durft u verantwoording af te leggen aan uw werknemers over de kosten, het rendement, hun indexatie? Het zal wel moeten.

Dan tot slot de rol van gepensioneerden. Ik denk dat we deze te veel buiten schot laten. ‘Hun macht’ worden groter en groter. Een vakbond die claimt ook voor de belangen van gepensioneerden op te komen? Ik geloof er niets van!

Deze alinea is alleen voor gepensioneerden.
Grijp uw kans en uw rechten. Het is uw geld, het is uw indexatie vandaag en (en hullie kunnen het wel inhalen in de toekomst). U hebt de ‘brains’, het geld, en de tijd. Veel plezier.

Zo, dan weer voor iedereen.
Wees eerlijk: pensioen kan en moet veel beter. Goed is niet goed genoeg! Hè, hè, dit ben ik kwijt. Maar ik meen het wel.

mr Theo Gommer MPLA is pensioenadvocaat. Tevens is hij partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015