Artikel Overgeld.nl: Premie Pensioen Instelling

De eerste vergunningen voor de PPI zijn afgegeven. Er komen dus nieuwe aanbieders op de pensioenmarkt. Is dat een verbetering of moeten we oppassen voor ‘nieuwe cowboys’ in pensioenland?

Ik ben voorstander van concurrentie, dus in dat kader is het een verbetering. Vele – met name ondernemings- pensioenfondsen willen er mee stoppen en moeten hun pensioen ergens onderbrengen. Naast het vrijwillig aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds of rechtstreeks naar een verzekeraar gaan, komt daar de PPI bij.

Een PPI is verder een heel eenvoudig iets:
-het spaargeld – voor het ouderdomspensioen – wordt beheerd (of belegd);
-aanvullende risicoverzekeringen voor nabestaanden en ingeval van arbeidsongeschiktheid worden elders verzekerd;
-in de uitkeringsfase kan geshopt worden met het pensioengeld (voor de hoogste aanbieder);
-de PPI verzorgt het pensioenbeheer (mutaties etc.) en de communicatie.

Tot slot is van belang dat een PPI alleen een beschikbare premieregeling (premieovereenkomst /Defined Contribution) kan aanbieden.

Verder beantwoord de PPI eigenlijk op dezelfde manier aan de behoefte als banksparen voor lijfrente. Ook dat heeft én een grote vlucht genomen én verzekerd lijfrentesparen eigenlijk volledig weggevaagd. Waarom? Omdat banksparen – en dus ook de PPI - bevestigt waar het bij ‘sparen voor de oudedag’ echt om gaat: sparen ( en/of beleggen). Spaar je meer, heb je minder kosten en meer rendement, dan krijg je een hoger pensioen.

Met de trend naar pensioenen waarbij het nabestaandenpensioen toch op risicobasis wordt verzekerd en de trend naar meer beschikbare premieregelingen met eigen verantwoordelijkheid en keuzemogelijkheden lijkt de PPI dus een prima nieuwe aanbieder.

Waar het echter echt om gaat blijft natuurlijk hetzelfde: wie is in staat om een juridisch eenduidige pensioenregeling goed (administratief) te beheren, tegen weinig kosten en met veel rendement. En dat ook nog een keer goed kan communiceren. In dat kader is de PPI dus niets nieuws. Wel hebben ze een voordeel: ze hebben geen (vervelende) historie, voeren alleen beschikbare premieregelingen uit en werken (als het goed is) met de meest moderne IT-structuren (ook voor communicatie).

Zowel bestaande marktpartijen kunnen om deze redenen instappen, als ook nieuwe marktpartijen die met een schone lei kunnen beginnen. Deze laatste moeten zich dan wel goed realiseren dat pensioen in de loop der tijd toch ingewikkeld wordt. Zonder echte pensioenkennis en kunde kun je wel beginnen maar hou je het niet lang vol. Denk aan alle ontwikkelingen vanuit het PensioenAkkoord, de daardoor ontstane overgangsregimes, waardeoverdrachten, echtscheidingen, gevolgen van (de)fusies & overnames etc. Voordat je het weet heb je toch weer die vervelende historie.

Kortom, PPI’s: goed dat ze er zijn en moge de beste aanbieder winnen! Voor u (vooral ook werkgevers) een mooi (start)moment om af te dwingen dat u krijgt wat u wilt hebben en wat u wordt beloofd. Ook u kunt deze nieuwe kans dus aanpakken. Pensioen móet namelijk nu echt eens van last naar lust! En alle uitvoerders moeten zich realiseren dat ze úw uitgestelde loon (mogen) beheren. Dat moeten ze maar eens echt goed gaan doen!

Hebt u suggesties over andere mogelijke oplossingen? Mail ze naar www.pensioenSOS.nl. Ik verwerk ze graag in mijn columns. Zolang het PensioenAkkoord er nog niet is, en dat duurt nog wel even, zijn alle suggesties welkom.

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015