Artikel Overgeld.nl: Shoppen en knippen.

Pensioenland begint steeds meer normale woorden te gebruiken, lijkt het wel. Sinds recent mogen we namelijk weer shoppen (met nabestaandenpensioen) en knippen met het ouderdomspensioen.

Allereerst het shoppen. Met de invoering van de Pensioenwet was er een foutje geslopen in de keuzemogelijkheid voor nabestaanden. Stel uw partner komt te overlijden er komt een kapitaal vrij om nabestaandenpensioen aan te kopen. In heel veel pensioenregelingen zal overigens ‘gewoon’ een vast bedrag bepaald zijn van vaak 70% van het ouderdomspensioen dat uw partner zou hebben gekregen als hij/zij tot pensioendatum in dienst was gebleven. Deze gegevens vindt u uiteraard op het Uniform PensioenOverzicht (UPO). Het UPO over het jaar 2007 hebt u als het goed is vorig jaar ontvangen. Het UPO over 2008 zult u als het goed is voor 30 september ontvangen. Nog (lang) niet alle verzekeraars en pensioenfondsen hebben tijdig een juist UPO verstrekt, heeft de Autoriteit Financiële Markten onlangs onderzocht. Wacht u niet af tot u het krijgt, maar vraag er gewoon om! U hebt er recht op immers, zegt de wet!
Op het UPO staat ook vermeld of u bij overlijden van uw partner een geldbedrag ter beschikking krijgt of bijvoorbeeld de tegenwaarde van de beleggingen. Als dit het geval is, kunt met het bedrag gaan shoppen bij verzekeraars voor de hoogste uitkering. In de praktij k blijkt dat dit loont. U kunt dit zelf doen via internet of laten doen. Maar in beide gevallen moet u gewoon lekker ‘druk’ zetten en partijen goed tegen elkaar uitspelen. Dat is niet alleen leuk (!) maar dus ook lonend.

Ook is de mogelijkheid van de beleggingsknip geïntroduceerd. Dat geldt voor alle pensioenregelingen waarin u op pensioendatum het pensioen moet aankopen. Er komt dan een kapitaal vrij of de tegenwaarde van beleggingen. Omdat beleggingen in het algemeen matig of zelfs slecht hebben gerendeerd gezien de economische (krediet)crisis zou het ‘sneu’ zijn dat u daar juist op dit moment een levenslange uitkering voor moet aankopen. Omdat ook de marktrente, die bepalend is voor de hoogte van uw pensioen, niet al te hoog staat, heeft het Kabinet besloten een tijdelijke beleggingsknip te introduceren. Dat betekent dat u vanaf 2009 tot 2014 eerst een uitkering van 5 jaar aankoopt en daarna pas het restant van het kapitaal gebruikt voor een levenslange uitkering. Uiteraard in de hoop dat de beleggingen dan weer zijn aangetrokken en de marktrente wat hoger is. Een voorbeeld.
Stel u bent 65 jaar en krijgt uit uw pensioenregeling een kapitaal van € 100.000.
U kunt daar een levenslange pensioenuitkering van ongeveer € 6.000 van aankopen.
U mag nu eerst een uitkering van € 6.000 aankopen voor de eerste 5 jaar.
Met het restant van het geld koopt u over 5 jaar een pensioen aan van € 7.500, als u een rendement hebt gemaakt niet van 4% maar van 5%. Het risico is natuurlijk altijd dat het ook minder kan worden. Maar gezien de huidige waarde van beleggingen én de lage marktrente is die kans niet groot. Let u ook nog even goed op het nabestaandenpensioen. Dit volgt in principe de geknipte uitkering. Als u dus in de eerste 5 jaar komt te overlijden, krijgt uw partner een nabestaandenpensioen van 70% van de lagere uitkering.
Tot slot mag u zowel de beleggingsknip áls de mogelijkheid om te shoppen combineren. Na 5 jaar kunt u met het restant van uw pensioenkapitaal dus gewoon weer de boer op voor de hoogste uitkering.

Van belang is dat het wel moet gaan om een pensioenkapitaal van meer dan € 10.000 en dat de pensioenuitvoerder móet meewerken. Het is immers uw geld en u bepaalt wat u er mee wilt doen!

Zo ziet u maar, pensioen komt steeds meer in de uitkeringsfase en die biedt steeds meer flexibele aanwendingsmogelijkheden. Maakt u er dus gebruikt van?
Hebt u vragen? Stelt u ze dan via de Vraagbaak (speciaal voor vragen over de pensioen(krediet)crisis) of via www.pensioenSOS.nl.

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015