Artikel Overgeld.nl: Uw gouden handdruk, hoeveel karaats is die eigenlijk ?

Uw gouden handdruk, hoeveel karaats is die eigenlijk ?

Het komt nogal eens voor dat een werknemer zich geconfronteerd ziet met een tekort in zijn opgebouwde pensioen bij (een van) zijn vorige werkgever(s). Hij of zij ontvangt een opgave van de pensioenuitvoerder waarin staat dat het opgebouwde pensioen niet helemaal is gefinancierd of, erger nog, hij of zij komt op of kort voor de pensioendatum tot die ontdekking.

Evenzo vele malen komt het dus voor dat een werkgever zich geconfronteerd ziet met een premienota van de pensioenuitvoerder die betrekking heeftop de affinanciering van het pensioen van een werknemer waarvan net of al wat langer geleden afscheid was genomen.

De werknemer en werkgever waren destijds een afvloeiingsregeling of beëindiging-overeenkomst aangegaan, waarin de werknemer een totaalbedrag aan schadevergoeding tegen finale kwijting werd uitbetaald, een gouden handdruk. In de afvloeiingsregeling of de beëindigingovereenkomst is echter het onderwerp ‘pensioen’ verder niet aan de orde geweest. Op het moment dat de werknemer vervolgens bij zijn (voormalige) werkgever meldt dat er een tekort is in de financiering van het pensioen, wordt hem of haar de deur gewezen met de mededeling: ‘er is finale kwijting verleend, u heeft geen rechten meer’.

Dan (b)lijkt de gouden handdruk vaak van een aanzienlijk lager goudgehalte dan in eerste instantie door de werknemer gedacht.

Toch is dat in veel gevallen niet zo !

Om een tekort in de financiering van het pensioen bij te plussen is meestal veel geld, lees: vaak enkele tienduizenden of honderdduizenden euro’s, nodig. Als het standpunt van de werkgever zou kloppen, dan zou dat beteken dat van de gouden handdruk die u ontving, bijvoorbeeld om een elders te verdienen lager loon te compenseren of om een sociale uitkering aan te vullen, niet veel meer overblijft. Laat staan de vraag of die wel voldoende is om het tekort aan te zuiveren.

Werkgever en werknemer denken vaak, dat als er maar finale kwijting wordt opgenomen bij het einde van het dienstverband, de werkgever niets meer hoeft ‘bij te betalen’ en de werknemer niets meer te vorderen kan hebben.

Waar het echter gaat om pensioen betreft is dat echter niet het geval. De werkgever is namelijk wettelijk verplicht om bij het einde van de arbeidsovereenkomst het pensioen volledig af te financieren. Dat is een wettelijke plicht waar we niet omheen kunnen. De werknemer mag er ook er geen afstand van doen; dat is in strijd met de wet. Ook de rechters zijn heel strikt in dit soort zaken. Pas als heel duidelijk vast staat, dat werkgever en werknemer het onderwerp pensioen en de affinanciering daarvan vooraf wel hebben besproken, maar dat is daarna per abuis niet vastgelegd, dan is de rechter bereid om de vordering van de werknemer toch af te wijzen.

Als dus vergeten wordt af te spreken dat de gouden handdruk óók het nog af te financieren pensioen betreft, dan moet de werkgever dat alsnog betalen; uit eigen zak. Voor de werknemer geldt in dit soort gevallen dus ‘spreken is zilver, zwijgen is goud’……Het meest verstandige is natuurlijk om alle te betalen (werkgever) en te ontvangen (werknemer) gelden vooraf te inventariseren en pas dan tot overeenstemming te komen. Maar ja, als u alles van te voren wist…..

Mw. mr. Henny van den Hurk is partner bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten te Tilburg. Gommer & Partners is geaffilieerd met Akkermans & Partners.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015