Artikel Overgeld.nl: Waarom hebben ze dat nooit verteld?

Dat is een vraag die steeds vaker klinkt en dus goed om eens te beantwoorden.
Allereerst worden we voor het eerst in de geschiedenis geconfronteerd met een hele grote groep Nederlanders die echt met pensioen gaan en waarvoor ook echt gespaard is.

Tot eind jaren ’90 leek er dan ook geen vuiltje aan de lucht. De fondsen puilden uit van het geld, er werd namelijk steeds meer in aandelen belegd en de beurs deed het goed, en de rekenrente was de marktrente en wás ook zo’n 4%.

Nota bene ‘vadertje Drees’ had echter bij de introductie van de AOW al gezegd dat als we ouder zouden worden, de 65 jaar mee moest stijgen. Ook ‘good old’ Nout Wellink stelde dit begin jaren 90 voor. Ergo, Wouter Bos werd begin jaren 2000 weggehoond toen hij voorstelde om de AOW –leeftijd te verhogen! Er is dus wel degelijk gewaarschuwd, we hebben echter alle signalen willens en wetens genegeerd!

Daarnaast is er het afgelopen decennium een ‘omslag’ gekomen van verzorging naar beloning. De babyboomgeneratie is opgegroeid in een verzorgingsstaat, maar we zitten inmiddels in een beloningsstaat. Het gaat er niet om of dat goed of slecht is, maar het is – naast individualisering en flexibilisering – wel een feit. Dat levert dus generatiediscussies op!

Nu de marktrente echt laag is – en blijft -, de rendementen echt gaan tegenvallen, we maar ouder blijven worden en de economische/financiële crisis echt nog wel een paar tot 10 jaar aanhoudt, zitten we in zwaar weer. Ook de vraag waarom de crisis aanhoudt en wiens schuld het is, laat onverlet dat het zo is.

Al met al hadden we gewoon eerder moeten bijsturen, dat is niet gedaan, we leefden in de waan van de dag, dat was achteraf naïef, en kan alleen maar de babyboomers worden verweten. Immers, zíj hadden moeten willen bijsturen, minder verzorgen, meer belonen en meer een eerdere aanpassing van de pensioenleeftijd, de zekerheden en de mogelijkheden voor vrijwillige andere eigen keuzes. De generatie die heeft nagelaten om te vernieuwen en te innoveren, piept nu het hardst. Zelfs een paar maanden tot een jaar langer werken – laten we eerlijk zijn, wat stelt dát nu voor – is teveel gevraagd. Verwende….
De X-generatie (vanaf begin jaren 60) kan/wil wel omgaan met eigen verantwoordelijkheid en accepteert dan ook als het tegenvalt. Zij neemt dan genoegen met minder of werkt langer door.

Hoe het ook zij, we moeten dus nu echt ingrijpen, en dat moet snel(ler) en dieper dan alle voorstellen tot nu toe. Gewoon een stevige pas op de plaats, dan komt het echt wel goed.
Meer keuzevrijheid, echt wel collectief zaken regelen, maar dan is mijn deel een ‘individueel’ deel van het collectief. En solidariteit, prima, maar ook daar een keus voor meer/minder solidariteit. Met uiteraard alle gevolgen van dien.

Hebt u vragen over (uw) pensioen? Stelt u ze dan gerust via www.pensioenSOS.nl

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen. 
 
 
 

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015