Artikel Overgeld.nl: Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik arbeidsongeschikt word?

Arbeidsongeschiktheid ken heel veel oorzaken, dat hoef ik u niet te vertellen. Een ‘ongeluk’ zit soms in een klein hoekje. Maar uw wereld kan er wel helemaal door veranderen. Niet alleen nu, maar ook nadat u 65 jaar bent geworden.

Nog afgezien van de dagelijkse problemen, of ellende, waar u mee te maken gaat krijgen bij arbeidsongeschikt, heeft het arbeidsongeschikt zijn ook nog eens een flinke impact op uw pensioenopbouw. Althans, dat zou het geval kunnen zijn.

Veel pensioenregelingen in ons land kennen een bepaling over de gevolgen voor uw pensioenopbouw als u arbeidsongeschikt wordt. Deze wordt ook wel de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid genoemd, de zogenaamde pva.

In dergelijke bepalingen is meestal opgenomen, dat indien u arbeidsongeschikt wordt, uw pensioenopbouw tóch wordt voortgezet, gedurende de periode dat de arbeidsongeschiktheid duurt. En dat kan nog wel eens tot uw pensioendatum doorlopen.

En staat meestal in die bepalingen ook nog eens, dat u dan geen premie meer voor de pensioenopbouw hoeft te betalen. (En meestal uw werkgever ook niet, omdat uw werkgever het risico dat u arbeidsongeschikt wordt heeft verzekerd). Pva zegt het al: premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Let er dus vooral op of uw pensioenregeling een dergelijke bepaling kent. Het komt namelijk nog steeds voor, dat een dergelijke bepaling niet is opgenomen. Dan moet u óf zelf premie blijven betalen (en uw werkgever ook) óf, in het ergste geval, als uw arbeidsovereenkomst beëindigd wordt vanwege de arbeidsongeschiktheid, stopt uw pensioenopbouw voor de toekomst. Als uw arbeidsongeschiktheid dan doorloopt tot uw pensioendatum kan het zijn dat u dus een flink aantal jaren geen pensioen meer heeft opgebouwd en rest u een karig pensioeninkomen.

Heeft u een dergelijke pva wel, dan blijft de pensioenopbouw doorgaan, óók als u tijdens de arbeidsongeschiktheid ontslagen zou worden.

Maar niet elke arbeidsongeschiktheid is hetzelfde. Niet iedereen is direct (of überhaupt) voor 100% arbeidsongeschikt. Sommigen zijn of worden gedeeltelijk arbeidsongeschikt (‘afgekeurd’). Voor een gedeelte blijft u dan ook werken, betaalt premie via de werkgever en bouwt u pensioen verder op, en voor een gedeelte ontvangt u een arbeidsongeschiktheids-uitkering. Voor het gedeelte waarvoor u de uitkering ontvangt wordt de pensioenopbouw premievrij (u hoeft er dus niet voor te betalen) voortgezet. Een ‘addertje onder het gras’ is nog wel, dan u minimaal een bepaald percentage arbeidsongeschikt moet zijn om in aanmerking te komen voor de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en dus de voortgezette opbouw, bijvoorbeeld minimaal 35% of meer. Dat is vergelijkbaar met het verkrijgen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering; daarin is ook een drempel aangebracht.

Tenslotte is het ook nog zo, dat uw percentage arbeidsongeschiktheid kan toe- of afnemen in de loop der tijd. Als uw percentage toeneemt kan ook het percentage van de premievrijstelling toenemen, maar dat is niet binnen elke pensioenregeling per definitie het geval.
Bent u inmiddels ontslagen en herstelt u pas daarna, dan geldt dat de pensioenopbouw stopt op het moment van herstel. Eventueel kunt u dan tijdens de duur van uw WW-uitkering (u bent dan immers niet meer arbeidsongeschikt, maar werkloos) nog een beroep doen op voortzetting van de pensioenopbouw door het FVP. Maar daar kom ik een ander keer op terug.

Mw. mr. Henny van den Hurk is partner bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten te Tilburg.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015