Artikel overgeld.nl: Wat gebeurt er met mijn pensioen als mijn werkgever wordt verkocht?

In de huidige tijden van economisch zwaar(der) weer staan er de nodige bedrijven ‘in de etalage’. Menig werknemer vraagt zich dan af wat er gaat gebeuren met zijn arbeidsplaats als de werkgever wordt verkocht. Maar niet alleen kunnen er veranderingen in de arbeidsplaatsen plaats vinden (reorganisatie, ontslag), maar ook kunnen arbeidsvoorwaarden veranderen. Pensioen bekleedt daarbij een bijzondere positie.

In hoeverre pensioen geraakt wordt bij een verkoop van de werkgever licht ik hieronder verder toe.

Er zijn verschillende varianten denkbaar.

In de situatie dat de aandelen van de werkgever worden verkocht, verandert er voor de werknemers niets. De rechtspersoon van werkgever blijft immers gewoon in dezelfde hoedanigheid bestaan. Er komt alleen een nieuwe aandeelhouder, een nieuwe eigenaar van de werkgever.

Bij een overgang van een onderneming ligt dat anders. Dan gaan activa en passiva (en dus ook de werknemers) mee over naar een nieuwe vennootschap, een nieuwe werkgever. De wetgever heeft in dit soort gevallen bepaald, dat de nieuwe werkgever in principe de bestaande arbeidsvoorwaarden gewoon één op één moet overnemen. De werknemers komen van rechtswege in dienst bij de nieuwe werkgever. Een dergelijke overgang van een onderneming mag ook geen reden zijn om tot een ontslag of reorganisatie over te gaan.

Voor wat betreft de arbeidsvoorwaarde pensioen ligt het anders. Die gaat eigenlijk niet zomaar mee over. Het uitgangspunt in de wet is wel dat het pensioen wat je als werknemer bij je oude werkgever had mee over gaat op de nieuwe werkgever. Maar op deze regel zijn een aantal uitzonderingen. Het voert te ver in dit bestek om ze allemaal te bespreken, maar de belangrijkste licht ik er uit.

De nieuwe werkgever kan bepalen, voordat hij de onderneming van de oude overneemt, dat hij de pensioenregeling, zoals die bestaat, niet gaat voortzetten, maar de nieuwe werknemers laat deelnemen in de pensioenregeling die bij zijn onderneming geldt. Dat kan een ‘mindere’ pensioenregeling zijn. Maar het kan ook zijn, dat de nieuwe werkgever verplicht is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. De werknemers zullen dan daar in moeten gaan deelnemen.

Ook is de situatie denkbaar, dat de werknemers bij de ouder werkgever in een verplicht gestelde regeling zitten en de nieuwe werkgever niet onder de verplichtstelling valt. Dan moet beoordeeld worden in hoeverre de werknemers bij de nieuwe werkgever onder de oude verplichtstelling blijven vallen. Gaat de nieuwe werkgever daar door de overname ook onder vallen? Al die vragen moeten beantwoord worden. En de werknemers kunnen in deze geen keuzes maken, maar moeten afwachten wat er gaat gebeuren.

Wel is het zo, dat als de nieuwe werkgever géén pensioenregeling heeft, dat hij dan wel gehouden is om die van de oude werkgever voort te zetten. Het gaat niet gebeuren dat de werknemers zonder pensioen komen te zitten dan. Dat heeft de wetgever wel voorkomen.

Voor de werknemers kan er dus toch een hoop onzekerheid gaan ontstaan als de werkgever verkocht wordt. Het is daarom ook voor de werknemer van belang zich goed te laten voorlichten, minstens net zo goed als de werkgever. Want een werkgever moet er wel op letten, dat als hij iets met pensioen wil doen, dat het dan moet vóór het zetten van de handtekening. Daarna is het te laat en kan het pensioen alleen nog gewijzigd worden met instemming van alle werknemers of soms kan het helemaal niet meer gewijzigd worden of alleen via ingewikkelde procedures. Laat u daarom tijdig informeren naar alle mogelijkheden. Niet alleen als koper, maar ook als verkoper, aangezien hoofdelijke aansprakelijkheid na een overname ook nog een jaar voortduurt.

Hebt u vragen over (uw) pensioen? Stelt u ze gerust via www.pensioensos.nl!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015