Artikel Overgeld.nl: Wat staat er te gebeuren in 2012?

In januari schreef ik dat 2011 een belangrijk jaar wordt in pensioenland.
Dat is gebleken. Er is een PensioenAkkoord en de pensioenleeftijd gaat definitief omhoog naar 66, 67 en verder. Gaat u er maar vanuit dat in 2040 de pensioenleeftijd op 70 jaar staat. Ach, nu we weten ‘vanuit de wetenschap’ dat iemand die vandaag wordt geboren 100 jaar wordt, en in goede gezondheid tot 75 jaar kan werken, is het niet zo raar om een paar jaar later met pensioen te moeten gaan. Misschien toch goed om te weten dat 65 jaar ooit is ingevoerd, toen de gemiddelde leeftijd 67 jaar was. En dat in 1957 toen de AOW is ingevoerd, de gemiddelde leeftijd 72 jaar was.

Dan is het ook goed om te weten dat hoewel de AOW op z’n vroegst op 65 jaar mag ingaan, pensioen (dus hetgeen u van uw werkgever krijgt) gewoon nog steeds op ieder gewenst moment mag ingaan. Dus ook – ruim – voor 65 jaar. Dan krijgt u wel wat minder, maar goed, dat is dan uw eigen keus.

Dat gaat de komende jaren overigens ongetwijfeld ook veranderen. Dan zal in de wet komen te staan dat het (werkgevers)pensioen – en ook eigen (bancaire) lijfrentevoorzieningen – op z’n vroegst 5 jaar voor de officiële pensioendatum in mag gaan (dus 66/61, 67/62 etc.). En niet later dan 5 jaar na deze datum (dus 66/71, 67/72).

Ook schreef ik over de governance (toezicht) en kwaliteit van pensioenfondsbestuurders. Wel, het wetsvoorstel versterking bestuur en toezicht pensioenfondsen ligt bij de Raad van State en zal per 2013 ingaan. Er wordt – en dat is ook nodig – een forse verhoging van de kwaliteit gevergd. En, gepensioneerden komen natuurlijk – op hún verzoek – in het bestuur. Terecht, hoezeer dat ook vele discussies tussen de generaties zal opleveren. Maar, professionals kunnen daar mee omgaan.

Dan gaat gelukkig de invoering van een vergunning voor adviseurs van Pensioenverzekeringen op grond van de Wet Financieel Toezicht op HBO-niveau per 2012 ook gewoon door. Eerst dus deskundigheid aantonen, dan pas adviseren. Ik hoop – en verwacht – dat dit snel wordt doorgetrokken naar iedereen, dus op persoons- en niet op bedrijfsniveau, die klantcontact heeft. Dus ook voor medewerkers die u spreekt van pensioenverzekeraars en pensioenfondsen.

Het meest spannende voor 2012 is dan nog of, en zo ja, welke pensioenfondsen moeten gaan afstempelen op de opgebouwde pensioenaanspraken. Misschien gaat het nog net goed nu de euro-crisis onder controle lijkt te zijn. Als dat zo is en het vertrouwen in de economie herstelt snel dan zal de schade meevallen. Als de rente echter zo laag blijft als nu (en sinds 1980 is deze gestaag gedaald van boven de 10% naar rond de 3%) en de beleggingen vallen tegen, dan zal er zwaar ingegrepen moeten worden. Tot dat moment doet hoop leven, zal ik maar zeggen.

Kortom, het gaat allemaal de goede kant op! Het kan en moet mijns inziens echter wel nog sneller. Blijft u dus vooral kritisch op alles wat er gebeurt en dwing die kwaliteit gewoon af. Het is tenslotte uw pensioengeld en daar moeten ‘wij’ zeer zorgvuldig mee omgaan.

Hebt u vragen over alle recente pensioenontwikkelingen en wat dat voor u betekent? Stelt u ze dan gerust via www.pensioenSOS.nl.

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015