Artikel Overgeld.nl: Weer een nieuwe pensioenaanbieder, het multipensioenfonds!

De inkt van de PremiePensioenInstellingen is net opgedroogd of er komt weer een nieuwe pensioenaanbieder bij. Per 2015 moet het Multi Pensioenfonds actief worden.

Deze is primair bedoeld voor (kleinere) ondernemingspensioenfondsen (die er dus maar voor een bedrijf zijn) die niet naar verzekeraar of PPI willen en zich ook niet willen of kunnen aansluiten bij een (al dan niet verplicht gesteld) bedrijfstakpensioenfonds.

Even om verwarring te voorkomen: we hebben ook een Multi-Ondernemingspensioenfonds, maar dit zijn feitelijk twee pensioenfondsen in een. Hiervoor moeten beide pensioenfondsen zelfstandig al 5 jaar bestaan. Daarnaast moeten de twee ondernemingspensioenfondsen alles zelf doen, terwijl bij het Multi Pensioenfonds dat juist door professionals (verzekeraars of uitvoeringsinstanties van pensioenfondsen) worden gedaan.

 

Werkgevers die nog geen pensioenregeling hebben of die weg willen bij hun huidige uitvoerder kunnen dus ook naar een Multi Pensioenfonds.

Dan de vraag wat de toegevoegde waarde is van een Multi Pensioenfonds?

Eigenlijk heeft het Multi Pensioenfonds maar één voordeel, en dat is de zeggenschap/betrokkenheid van de sociale partners en de deelnemers middels een belanghebbendenorgaan. Zij bepalen dus de inhoud van de pensioenregeling, die vervolgens wordt uitgevoerd door de professionele bestuurders van het Multi Pensioenfonds.

 

Maar, net zo goed als alle andere aanbieders van ‘pensioenregelingen’ (bedrijfstakpensioenfondsen, ondernemingspensioenfondsen, verzekeraars, PPI’s, Multi-Opf’s en nu dus ook het Multi Pensioenfonds) zijn het ‘gewoon’ uitvoerders. En moeten dus uitvoeren wat u (werkgever en werknemer) samen hebt afgesproken. Niet meer en niet minder. Hoe het ‘beestje’ dan heet en wat het misschien net juist wel of niet kan en mag, is minder relevant.

 

Ook met een verzekeraar of PPI kunt u gewoon juridische afspraken maken, wie wat doet, wanneer en tegen welke kosten. Daarvoor hoeft u echt geen ‘belanghebbende’ te zijn zoals bij het Multi Pensioenfonds. En, sinds 2007 heeft u toch recht op collectieve waardeoverdracht, tegen ‘redelijke’ exit voorwaarden (dus ook qua kosten), dus als u niet tevreden bent dan gaat u toch lekker naar een andere aanbieder?

U raadt het al? Ik ben best sceptisch. Ik ben dan ook bang dat het Multi Pensioenfonds niet zoveel ingezet gaat worden en ook niet zoveel toegevoegde waarde heeft.

O ja, de API (Algemene PensioenInstelling) gaat niet door, in plaats daarvan komt dus het Multi Pensioenfonds!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015