Artikel Overgeld.nl: Werkgevers moeten extra betalen!

Of niet natuurlijk, dat is namelijk de vraag. Minister Kamp laat in ieder geval een pilot doen onder 5 pensioenfondsen om te onderzoeken hoeveel geld er – al dan niet terecht – is teruggesluisd naar de werkgevers. Dit speelt primair bij ondernemingspensioenfondsen.

Even terug in de tijd. Tot eind jaren 80 van de vorige eeuw was het gebruikelijk dat als het pensioenfonds teveel geld zou krijgen, werkgevers geld terugkregen of in ieder geval een premievakantie. Zelfs begin van deze eeuw was er onder andere bij Philips nog een jaar ‘premiumholiday’, zoals het jaarverslag zo mooi vermelde.

Begin jaren 90 kwam er vervolgens een wetsvoorstel heffing vermogensoverschotten pensioenfondsen. Deze wet is evenwel nooit ingevoerd. Ook al zou deze wel zijn ingevoerd, dan nog ben ik van mening dat het een keus is geweest van pensioenfondsen om niet ‘teveel’ geld in kas te hebben. Het enige dat het wetsvoorstel namelijk beoogde, was dat áls een fonds teveel geld zou hebben, er vennootschapsbelasting betaald moest worden. Nu betalen pensioenfondsen – in tegenstelling tot verzekeraars – geen vennootschapsbelasting. Hoe het ook zij, na betaling vennootschapsbelasting, nu 25%, hou je dan nog steeds 75% over!

Bij bedrijfstakpensioenfondsen speelde indirect hetzelfde euvel. Zij hebben te weinig premie gevraagd aan werkgevers en werknemers.

Nu is het natuurlijk wel zo dat als er een premievakantie was, ook werknemers geen premie betaalden. En als er geld terugkwam van het pensioenfonds, dat toch ook links of rechtsom ten goede is gekomen aan de werknemers. Wellicht hebben ‘ambtenaren’ die pensioen opbouwen bij het ABP nog het meeste recht van spreken. Tenslotte is dat geld aan iedereen in Nederland ten goede gekomen en niet alleen aan hen.

Of werkgevers extra moeten betalen is dus maar de vraag. Dat hangt allereerst af van de afspraken die gemaakt zijn. Dat werknemers eenzijdig ‘geld eisen’ van de werkgevers snap ik, maar is te kort door de bocht. Ook het argument dat ze – de werkgevers - altijd hebben bijbetaald is te kort door de bocht. Afspraken kun je nu eenmaal veranderen. Dat er door werknemers(organisaties) niet goed genoeg is opgelet bij het veranderen van die afspraken is ook een feit. Dat heeft zich overigens met het PensioenAkkoord herhaald. Werkgevers hebben de zaken verder aangescherpt en gaan niet meer betalen dan ze nu doen. Is er te weinig geld dan krijgen we later en/of minder pensioen. Werkgevers hebben wel op z’n minst een morele plicht om te onderzoeken hoeveel ze eigenlijk extra hadden moeten betalen ook. Als alles in kaart is gebracht, kan er onderhandeld worden. Uiteindelijk wordt het dan natuurlijk handjeklap, ofwel zoals we dat in Nederland noemen: polderen.
Ik wens alle partijen hierbij veel succes!

Hebt u vragen over (uw) pensioen? Stelt u ze dan gerust via www.pensioenSOS.nl

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015