Artikel Overgeld.nl: Werknemers willen zelf kiezen!

Uit onderzoek bleek onlangs dat minimaal de helft van alle jonge werknemers zelf wil kiezen waar ze hun pensioen onderbrengen. Gezien de afstempelingsperikelen bij de – met name grote, verplichtgestelde - bedrijfstakpensioenfondsen is dat natuurlijk logisch.

De babyboomers komen dan direct in verzet en de generatiediscussie is begonnen. Is het zo raar dat jongeren zelf willen kiezen? Nee, zij zijn namelijk zo opgevoed. Mét alle keuzemogelijkheden van deze tijd. Onderschatten ze de risico’s en eigen verantwoordelijkheden dan niet, zult u zeggen? Ja, ik denk het wel. Maar dat laat onverlet dat ze toch zelf willen kiezen.

Babyboomers zelf zijn precies andersom opgevoed. Vanuit een maatschappij waar er weinig te kiezen viel. Met veel nadruk op de opbouw en op de verzorgingsstaat.

Nu is echter de verzorgingsstaat snel aan het afbrokkelen. Niet alleen de overheid trekt zich terug, maar sinds het PensioenAkkoord ook de werkgevers. Zij hebben immers bedongen dat ze niet meer premie betalen dan conform de afspraken en niet ‘bijlappen’ als het minder gaat.

Als je dat weet als jongeren en je weet ook dat door de gevolgen van het PensioenAkkoord en de attitude van de babyboomers (vooral niet afstempelen onder het mom van ‘dat is solidariteit’) de risico’s naar de toekomst worden verschoven, is het logisch dat ze zeggen: ik regel het zelf wel. Ook al zijn ‘ouderen’ het daar niet mee eens, de tijd van het paternalisme is voorbij, dus we (en de ouderen) zullen met die keus moeten leren leven.

Of het verstandig is, is dan de volgende vraag. Vanuit ‘eigen verantwoordelijkheid’ zie ik geen problemen. Dat pakt niet altijd goed uit, maar ja, niemand houdt jongeren tegen om ZZP-er te worden. Dan moeten ze ook alles zelf regelen. En, long-life-time job’s of samenwoningsrelaties zoals vroeger zijn er echt niet meer c.q. steeds minder, dus uiteindelijk moet iedereen het toch ook zelf leren rooien.

We moeten dus in pensioenland zoeken naar een pensioensysteem dat niet de eigen verantwoordelijkheid maar wel het individuele risico (deels) beperkt. Verzetten tegen maatschappelijke trend , individualisering, flexibilisering, een terugtredende overheid en werkgevers die niet langer willen verzorgen maar alleen nog belonen lukt toch niet. Voor degenen (babyboomers?) die dat niet leuk vinden zou ik zeggen: get used to it!

Hebt u vragen over (uw) pensioen? Stelt u ze dan gerust via www.pensioenSOS.nl

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015