Artikel Overlgeld.nl: Er wordt echt niet meer voor u gezorgd!

Gezien de reacties op mijn vorige column – met als kernboodschap dat ook ZZP-ers verplicht moeten sparen voor hun pensioen – ga ik nog een keer toelichten wat de status is in ons (pensioen)land.

We worden veel ouder dan we dachten, en zeker veel ouder dan waarvoor de ‘babyboomers’ hebben gespaard. De AEX staat op hetzelfde niveau als 3 à 4 jaar geleden en de marktrente daalt al sinds 1980 van toen boven de 10% naar nu onder de 3%.
In Japan – een nog verder vergrijsd land – zijn deze ontwikkelingen al lang bevestigd.

Het gevolg is a. dat de pensioenleeftijd omhoog moet, b. we te weinig pensioengeld hebben in relatie tot wat we hebben toegezegd c.q. de verwachtingen zijn en c. dat pensioen steeds duurder wordt.

Daarnaast is de maatschappelijke ontwikkeling dat alles individueler wordt en flexibeler. Van samenlevingsvormen tot arbeidsrelaties. Het gevolg daarvan is dan d. dat er dus niemand meer voor ons zorgt: de partner niet, want die is weg, de werkgever niet, want die weet ook wel dat ik niet meer 40 jaar voor hem werk en ook de overheid doet het niet meer. De enige partij die nog wil zorgen is de FNV, maar laten we eerlijk zijn, dat lukt niet echt.

De consequentie is dus dat u voor uzelf moet leren zorgen, of u dat nu wilt of niet. Als u dat niet doet moet u maar afwachten wat u krijgt/overhoudt. Kijk, als u als ZZP-er begint en als Warren Buffet of zo eindigt, tja, dan is er niets aan de hand. Maar als dat niet lukt, of u gaat toch failliet in het zicht van de (pensioen)haven, zoals zovelen sinds 2008, dan moet u maar afwachten wanneer en hoeveel AOW u krijgt.
Gaat u er hierbij ook alvast maar van uit dat ook de AOW op termijn vermogensafhankelijk(er) wordt.

Wilt u dat niet, dan moet u zelf maatregelen nemen. Ik vind – in uw eigen belang, maar ook in het maatschappelijke en ook in mijn (pensioen)belang - dat iedereen ‘gedwongen’ moet worden om iets te doen aan zijn pensioen. Als je inkomen hebt, kun je ook 10% reserveren voor later.

Nu riant leven en ‘na mij de zondvloed’ (ook al werkt u zo lang u kunt, ook dan moet u nog verzorgd worden tot uw dood) is asociaal en gaat dus ten koste van ‘anderen’, die wel hebben gespaard. Daarom vind ik dat de overheid u mag verplichten pensioen op te bouwen. Hoeveel en waar, ach dat is dan eigenlijk bijzaak. Niet teveel, maar ook niet te weinig.

Diegenen die nu al wel (verplicht bij een bedrijfstakpensioenfonds) pensioen opbouwen, moeten toch ook zelf verantwoordelijk worden. Afstempelen, verhoging pensioenleeftijd, er ligt van alles op de loer. Of u accepteert dat het u overkomt, of u neemt zelf de lead. Dat kunt u overigens wel hoor….maar of u het wilt. Dat is de vraag!

En nog even over het aanstaande afstempelen; dat heb ik een paar jaar geleden al aangekondigd/voorzien, en hoewel een collega-columnist toen stelde dat ‘heel Nederland mij verketterde’, het is/wordt een feit. Misschien heb ik dus wel een goede, deskundige, objectieve kijk op waar we vandaan komen in pensioenland, waar we staan en dus waar we naar toegaan.

Hebt u vragen over (uw) pensioen? Stelt u ze dan gerust via www.pensioenSOS.nl

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015