Artikel PensioenAdvies: Wft Pensioenverzekeringen, de nieuwe pensioenadvieswereld is er!

Inleiding
De kogel is door de kerk: de nieuwe Wft-vergunning Pensioenverzekeringen komt er aan. Per 2012 moeten ‘nieuwkomers’ in de branche al voldoen. Bestaande Wft Leven-vergunninghouders hebben nog tot 2014. Daarna betekent geen vergunning: niet meer adviseren over pensioenadvies én vooral ook geen beheer meer van bestaande pensioencontracten. Los van de overgangstermijn tot 2014 moet ook nu al iedere adviseur voldoen aan de normen en eisen van de Wft: concreet betekent dat adviseren op basis van de open normen van de inmiddels bekende 11 AFM-leidraden. Doet u dat niet dan bent u zowel publiekrechtelijk (AFM) als civielrechtelijk (klant) aansprakelijk.

Commentaar
Het mag bekend zijn dat ik een groot voorstander ben van deze nieuwe vergunning. Wel had ik tegelijkertijd Wft Leven ‘weggedefinieerd’, maar goed. Ook had ik pensioen in eigen beheer voor de DGA en pensioenadvies door pensioenfondsen onder de vergunning gebracht. Dat lijkt mij nog een kwestie van tijd. Veel belangrijker is de positie van de huidige Wft Levenadviseur. Er komt geen regime voor gelijkstelling van bestaande diploma’s. Iedereen moet dus of het nieuwe examen doen of via de EVC-procedure zijn vergunning halen. Ook ik! Ook goed om te weten dat u geen (aanvullende) opleiding hóeft te volgen, het gaat er immers om of u het examen haalt. Wel is de kans mét een goede extra opleiding natuurlijk groter. Het gaat bij de nieuwe vergunning niet alleen om pensioeninhoudelijke kennis, maar vooral ook om kunde en aanvullende competenties, zowel vakinhoudelijk als qua adviesvaardigheden.
Zo moet u kennis hebben van Communicatie & Advisering, Professioneel, ethisch en integer handelen en Risicomanagement. Dit wordt u verondersteld allemaal te kunnen op HBO-niveau. Op basis van het Europees Kwalificatiekader (het EKK) zit u dan op niveau 6 (van de maximaal 8). Kortom, een stevig, maar noodzakelijk niveau.

Naast uw advieskennis en –vaardigheden moet u uiteraard ook gewoon op grond van de ‘Wft’ kwalificeren. Dat betekent dat u uw interne procedures op orde moet hebben, een klachtenprocedure heeft én moet voldoen aan de beloningsregels. Dat moet u dan uiteraard allemaal in het dienstverleningsdocument zetten. Nu er ‘tussendoor’ een verbod op provisie komt voor complexe produkten per 2013, kunt u juist nu snel vele stappen maken. Concreet betekent dat daadwerkelijk adviseren en ik zou meteen willen stellen, dus op uurbasis werken. Dat u dan wellicht een oplossing moet zoeken voor de nog niet inverdiende afsluitprovisie is de volgende stap. Op zich lijkt mij dat heel makkelijk: deel de nog niet inverdiende provisie door uw nieuwe uurtarief, en voila, de klant weet hoeveel uur hij kosteloos een beroep op u kan doen. Dat u het fenomeen ‘afsluitprovisie’ dan moet communiceren is juist. Wees daarbij voorbereid op stevige reacties van uw relatie.

Vervolg
Als u dit gelezen hebt dan moet u keuzes maken. Of u voldoet (grotendeels) aan de nieuwe eisen, prima. U gaat voor de vergunning, hetzij middels een examen (eventueel voorafgegaan door het volgen van een opleiding), hetzij middels de EVC-procedure en wordt dé pensioenspecialist voor uw bestaande en natuurlijk ook voor nieuwe relaties. Er ligt een ‘gouden toekomst’ voor u! Of u twijfelt of u het kunt, wilt etc. Dan moet u snel uw ‘mind’ opmaken, de tijd dringt. Ook nu bent u namelijk al aansprakelijk!
Als u niet voor de nieuwe vergunning gaat, moet u ook – snel – actie ondernemen. U moet – uiterlijk per 2014 – af van uw pensioencontracten! Realiseert u zich hierbij dat u ook nu dus al aansprakelijk bent!

Conclusie
Soms bekruipt zelfs mij als jurist het gevoel van een iets te ver doorgeschoten regelgeving. Het lijkt wel of we meer bezig zijn om te voorkomen dat we aansprakelijk worden gesteld, dan dat we pensioeninhoudelijk én met de klant bezig zijn. Toch durf ik te stellen dat op basis van ‘gewoon gezond verstand’ iedere adviseur wel weet of hij voldoende kennis heeft en of hij kan en wil meegaan in de nieuwe pensioenwereld. En daar zit de oplossing. Kijk, of u gaat voldoen of niet. Als u (nog) niet (helemaal) voldoet, direct actie ondernemen. Als u ’t niet ziet zitten, ook. Niet wachten tot 2014, want ook nú bent u al aansprakelijk. Werkgevers hebben inmiddels echt hun buik vol van: het komt goed, het duurt nog even, nee, onze verdiensten zijn niet te hoog etc.

Tot slot. Het lijkt nog ver weg, 2014, maar het gaat heel snel. Nu keuzes maken en actie ondernemen is dus noodzakelijk. De AFM kent geen pardon meer, terecht lijkt mij!

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015