Artikel Rendement: Flexibel omgaan met uw pensioen

Flexibel omgaan met uw pensioen

Uw werkgever heeft u pensioen toegezegd en u hebt dan ook al een aantal jaren pensioen opgebouwd. U bereikt nu een leeftijd dat u gaat nadenken over wat u wilt gaan doen als u met pensioen bent. Misschien wilt u al wel stoppen met werken op uw 60e en van uw pensioen genieten. Of misschien vindt u uw werk wel zo leuk dat u nog helemaal niet met pensioen wilt, maar gewoon wilt blijven werken. Wat zijn uw mogelijkheden?

Vervroegen pensioenleeftijd
Het is mogelijk dat u al voordat uw 65e wilt gaan genieten van uw pensioen. In overleg met uw werkgever kunt u er dan voor kiezen om te stoppen met werken en uw pensioen te vervroegen. In plaats van op 65 jaar met pensioen, ontvangt u vanaf 60 jaar al ouderdomspensioen. Uw pensioen op 65 jaar wordt dan herrekend naar een pensioen op 60 jaar. Hierdoor zal uw pensioen wel lager worden. Het vervroegen van de pensioenleeftijd kent geen beperkingen.

Uitstellen pensioenleeftijd
Een andere mogelijkheid is om uw pensioenleeftijd uit te stellen. U blijft dan gewoon doorwerken en hebt nog helemaal geen pensioenuitkering nodig omdat u nog salaris ontvangt. In overleg met uw werkgever kunt u dan blijven werken en geeft u aan dat u nog geen pensioen wilt ontvangen. Het pensioen gaat uiteindelijk uiterlijk in als u 70 jaar wordt.

Deeltijdpensioen
Het is ook mogelijk om gedeeltelijk met pensioen te gaan. U blijft dan in deeltijd doorwerken. Stel dat uw pensioenleeftijd 65 jaar is en u wilt vanaf 63 deeltijd (50%) gaan werken en voor het overige gedeelte laat u uw pensioen vervroegd ingaan. 50% van uw pensioen wordt dan vervroegd en de overige 50% gaat normaal in zodra u 65 jaar wordt.

Natuurlijk is het ook mogelijk om door te werken totdat u 65 jaar wordt. U besluit dan om nog voor 50% door te gaan werken. Omdat u voor 50% nog werkt, hoeft slechts 50% van uw pensioen in te gaan. 50% van uw ouderdomspensioen kan dan worden uitgesteld. Het pensioen gaat dan volledig in op het moment dat u ook stopt met deeltijd werken of zodra u 70 jaar wordt.

Hoog/laag uitkering
Stel dat u eerder met pensioen gaat, dan wordt uw pensioen herrekend. Dit resulteert in een lagere uitkering. Misschien vindt u deze uitkering te laag. Of u gaat met pensioen en hebt heel veel plannen en wilt daarom in de beginperiode over wat meer geld beschikken. En dus wilt u in de eerste jaren wat meer ouderdomspensioen ontvangen. Wat dan?

U hebt dan de mogelijkheid er voor te kiezen om eerst een aantal jaren een hogere uitkering te ontvangen, bijvoorbeeld vijf jaar. Vervolgens ontvangt u na deze vijf jaar levenslang een iets lagere uitkering. De verhouding van de hoogste uitkering en de laagste uitkering moet wel binnen de bandbreedte van 100:75 blijven. Hier binnen is in principe elke verhouding mogelijk.

Uitruilen
Ten slotte de laatste mogelijkheid om flexibel om te gaan met uw pensioen. Indien u partnerpensioen hebt opgebouwd, kunt u dit partnerpensioen geheel of gedeeltelijk uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen. U ontvangt dan meer ouderdomspensioen. Het partnerpensioen echter zal geheel of gedeeltelijk vervallen.

Conclusie
Als u ouderdomspensioen hebt opgebouwd, hebt u een aantal mogelijkheden om flexibel met dit ouderdomspensioen om te gaan. Wilt u gebruik maken van één of meer van deze flexibele mogelijkheden dan moet u dit tijdig aangeven bij uw pensioenuitvoerder. De mogelijkheden moeten wel genoemd zijn uw pensioenreglement.

U hebt de volgende mogelijkheden: het vervroegen of uitstellen van de pensioendatum, deeltijdpensioen (zowel voor als na pensioendatum), variatie in de hoogte van de uitkeringen of het uitruilen van nabestaandenpensioen voor extra ouderdomspensioen.

Karla Fluks is pensioenadviseur bij Akkermans & Partners te Tilburg corporatepensions@akkermans.nl

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015