Artikel Rendement: Parttime met pensioen

Enkele jaren geleden heeft u uw werknemers pensioen toegezegd en zij hebben dan ook al een aantal jaren pensioen opgebouwd. Een van uw werknemers bereikt nu een leeftijd dat hij gaat nadenken over wat hij wil gaan doen als hij met pensioen is. Misschien wil hij al wel (gedeeltelijk) stoppen met werken op zijn 62e en van zijn pensioen genieten. Of misschien vindt hij het werk wel zo leuk dat hij nog helemaal niet met pensioen wil, maar nog gewoon gedeeltelijk wil blijven werken. Wat zijn de mogelijkheden?

Vervroegen pensioenleeftijd
Het is mogelijk dat uw werknemer al voor zijn 65e wil gaan genieten van zijn pensioen. Hij wil nu al meer tijd doorbrengen met zijn partner of genieten van zijn kleinkinderen. In overleg met u als werkgever kan hij er dan voor kiezen om te stoppen met werken en zijn pensioen te vervroegen. In plaats van op 65 jaar met pensioen te gaan, ontvangt hij vanaf 62 jaar al ouderdomspensioen. Zijn pensioen op 65 jaar wordt dan herrekend naar een pensioen op 62 jaar. Hierdoor zal zijn pensioen wel lager worden. Het vervroegen van de pensioenleeftijd kent fiscaal geen minimum leeftijdsgrens. De pensioenuitvoerders geven de mogelijkheid om zelf de leeftijdsgrens te kiezen, maar meestal is dat minimaal 55 jaar. De leeftijd vanaf wanneer uw werknemers met pensioen kunnen gaan, is vermeld in het pensioenreglement.

Uitstellen pensioenleeftijd
Het kan ook zijn dat uw werknemer nog heel veel plezier heeft in zijn werk en dat hij nog helemaal niet wil stoppen. Het is dan mogelijk om zijn pensioenleeftijd uit te stellen. Hij blijft doorwerken en heeft nog helemaal geen pensioenuitkering nodig omdat hij nog salaris ontvangt. In overleg met u als werkgever kan hij dan blijven werken en geeft hij aan dat hij nog geen pensioen wil ontvangen. Zijn pensioen op 65 jaar wordt dan herrekend naar de latere pensioenleeftijd. De pensioenuitvoerders zullen de pensioenleeftijd steeds met één jaar uitstellen. Door het uitstel zal het pensioen hoger worden. Het pensioen gaat uiteindelijk uiterlijk in als de werknemer 70 jaar wordt.

Deeltijdpensioen
Een combinatie van werken en pensioen is ook mogelijk. Stel de werknemer wil vanaf zijn 63e meer tijd doorbrengen met zijn partner en genieten van zijn kleinkinderen. Maar geheel stoppen met werken en met pensioen gaan, wil hij ook nog niet. Hij besluit om gedeeltelijk te blijven werken (50%) en voor het overige gedeelte laat hij zijn pensioen vervroegd ingaan. Met andere woorden, hij gaat met deeltijdpensioen. 50% van zijn pensioen wordt dan vervroegd en de overige 50% gaat normaal in zodra hij 65 jaar wordt. Het pensioen mag ook voor bijvoorbeeld 40% of 60% ingaan.

Natuurlijk is het ook mogelijk dat uw werknemer het werk nog zo leuk vindt dat hij ook na zijn 65e nog wil blijven werken. Hij wil echter niet meer fulltime blijven werken. Hij besluit om nog voor 50% door te gaan werken. Omdat hij voor 50% nog werkt, hoeft slechts 50% van zijn pensioen in te gaan. 50% van zijn ouderdomspensioen kan dan worden uitgesteld. Het pensioen gaat dan volledig in op het moment dat hij ook stopt met deeltijd werken of zodra hij 70 jaar wordt. Bij uitstel geldt dat het pensioen alleen uitgesteld kan worden voor zover hij nog werkzaam is.

Communicatie
Indien u uw werknemers de mogelijkheid wilt geven om het pensioen te vervroegen, uit te stellen of in deeltijd met pensioen te gaan, moet dit zijn opgenomen in het pensioenreglement. De meeste pensioenuitvoerders zullen dit standaard opnemen in het pensioenreglement, maar het is verstandig om het pensioenreglement hierop te controleren.

Werknemers weten vaak niet dat zij de mogelijkheid hebben om in deeltijd met pensioen te gaan of pensioen te vervroegen dan wel uit te stellen. Heeft u werknemers die leeftijd hebben dat zij gebruik kunnen maken van een van de mogelijkheden, dan kunt u hem/haar wijzen op deze mogelijkheden. Het is hierbij wel van belang dat u hem of haar ook wijst op de consequenties. Bij (gedeeltelijk) vervroegen van het pensioen zal de pensioenuitkering lager worden, terwijl bij (gedeeltelijk) uitstellen de pensioenuitkering hoger wordt. De werknemer moet zelf aan de pensioenuitvoerder laten weten dat hij gebruik wil maken van één van de mogelijkheden.

Conclusie
Als werknemers ouderdomspensioen hebben opgebouwd, hebben zij de mogelijkheid om dit pensioen eerder (vervroegen) dan wel later (uitstellen) dan de 65-jarige leeftijd te laten ingaan. Ook kunnen zij het pensioen gedeeltelijk laten ingaan (deeltijdpensioen). Deze mogelijkheden moeten wel in het pensioenreglement zijn opgenomen. Indien de werknemer gebruik wil maken van één van deze mogelijkheden dan moet hij/zij dit tijdig aangeven bij de pensioenuitvoerder.

Karla Fluks is pensioenadviseur bij Akkermans & Partners te Tilburg corporatepensions@akkermans.nl

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015