Artikel Tips & Advies

Inleiding
Lange tijd is gedacht dat een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule maar 2 maal gedeeltelijk mocht worden afgekocht. Onlangs is gebleken dat dat niet het geval is. Een ideaal instrument voor optimale fiscale planning dus.
Kapitaalverzekeringen met lijfrenteclausule betreffen contracten van voor 1992, maar op basis van het overgangsregime liepen vele door tot 2001. In die tijd waren er nog geen lijfrentevormen zoals nu. Een beetje vrijheid blijheid dus.

Opties
Als zo’n kapitaalverzekering met lijfrenteclausule tot uitkering komt, hebt u de volgende opties:

  • uitstellen tot later. Dit is niet beperkt tot 70 jaar, zoals wél geldt voor contracten van na 2001;
  • de uitkeringen schenken – per termijn – aan b.v. de kinderen. De uitkeringen zijn dan ook bij de kinderen belast;
  • een uitkering voor uzelf – of uw partner – aankopen. Hierbij bent u niet gebonden aan vaste vormen. Wel moet u bij een tijdelijke uitkering even op het zogenaamde 1%-criterium letten. En, binnen het huwelijk zijn de uitkeringen wél belast bij degene met het hoogste inkomen en niet per definitie bij de ontvanger;
  • u kunt afkopen. Als u dat ineens doet dat is het heel bedrag – progressief – belast. U betaalt nooit zogenaamde revisierente (dat is 20%, een soort fiscale boete).

Gedeeltelijk afkoop
Lange tijd ging het gericht dat de belastingdienst zich op het standpunt stelde dat er slechts 2 maal gedeeltelijk mocht worden afgekocht. Bij de 3e maal zou het hele resterende bedrag belast worden. Dit is dus niet het geval. U mag dus eigenlijk naar eigen believen ‘opnemen’ uit de spaarpot. Alleen over dat bedrag betaalt u dan op dat moment belasting. Een ideale fiscale planning is dus mogelijk.

Nieuw regime lijfrente
Hierbij is het anders, deze mag u ook wel geheel of gedeeltelijk afkopen, maar u betaalt dan wel ook de boete van 20% (revisierente). Verder moeten ze uiterlijk op 70 jaar ingaan en kunt u de termijnen niet aan de kinderen schenken. Ook mogen tijdelijke lijfrenten, van b.v. 65 tot 70 jaar niet hoger zijn dan ongeveer € 20.000
Voor alle contracten gebaseerd op premiebetalingen tot 2006 geldt nog dat u er een overbruggingslijfrente voor kunt aankopen. Deze mag maximaal zo’n € 60.000 per jaar bedragen.

Streamer: Met lijfrente kan veel, niet alles, maar wel veel. Zeker met de ‘oude’ kapitaalverzekeringen met lijfrenteclausule! Een ideaal fiscaal planningsinstrument.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015