Artikel Tips & Advies: Afzien van pensioen

Er gaan steeds meer DGA’s met pensioen. Dan moet het pensioen worden uitgekeerd. In dit kader gaan er vele verhalen rond over het afzien van pensioen. Toch is dit, afzien, eigenlijk niet zo erg. Mits u zich maar aan de spelregels houdt. Hoe zit het dus precies.

Bij pensioenopbouw gaat u de verplichting aan om vanaf een bepaald moment, de pensioendatum, pensioen uit te keren. U legt hierbij in de pensioenbrief vast hoeveel pensioen u gaat uitkeren en vanaf welk moment. Ook legt u vast of en zo ja, hoe, u het ingegane pensioen gaat aanpassen aan de inflatie.

Op het moment dat u de pensioendatum, 65 jaar, bereikt moet u het pensioen daarom ook echt gaan uitkeren. Stel nu dat u op de pensioendatum minder geld in uw BV hebt dan nodig is om het pensioen levenslang uit te keren. Een voorbeeld: de pensioenverplichting is b.v. € 500.000, maar u hebt maar voor € 300.000 aan bezittingen (liquide middelen, aandelen, een pand, het maakt niet uit). De hoogte van het afgesproken pensioen is € 40.000 per jaar en u hebt ook nog afgesproken dat het pensioen ieder jaar wordt aangepast aan de inflatie, stel gemiddeld 2%.

Op het eerste oog komt u dus zeker € 200.000 te kort. ‘Gevoelsmatig’ lijkt het dan logisch om te zeggen: ik ga ‘maar’ € 24.000 per jaar uitkeren (300.000/500.000). Als u dat immers doet dan is de kans aanzienlijk groter dat u levenslang het pensioen kunt uitkeren.

Toch mag dit niet. U móet dus het volledige pensioen van € 40.000 gaan en blijven uitkeren. Net zo lang tot ‘de pot’ leeg is. Stel dat is na ruim 7 jaar, u bent dan 72. Dan pas mag u afzien van het restant van uw pensioen. Dit kan zonder fiscale consequenties. Er is immers ‘gewoon’ geen geld meer.

In deze situatie moet u zelfs ook ieder jaar het pensioen verhogen met inflatiecorrectie. Het 2e jaar moet u dus € 40.800 uitkering, etc. De pot gaat dan nóg sneller leeg natuurlijk.

Als u níet het volledige – met inflatie gecorrigeerde – pensioen uitkeert dan ziet u zogenaamd af van (een deel) van het pensioen. De consequentie dan is dat het volledige pensioen, dus in dit voorbeeld, € 500.000 ineens progressief, 52% is belast. Ook krijgt u nog een boete, revisierente, van 20%.

Dat u afziet van uw pensioenrechten is dus ‘all in the game’. U krijgt geen pensioen, de fiscus kan niet heffen over de pensioenuitkeringen. Dat is nu eenmaal het risico van beide partijen bij pensioen in eigen beheer.

Twee aandachtspunten nog. Allereerst is het gevolg van het feit dat ‘de pot’ leeg is als u 72 bent, natuurlijk ook dat uw partner (die vaak jonger is), geen nabestaandenpensioen meer zal krijgen bij uw overlijden. Dit kunt u voorkomen door op de pensioendatum het nabestaandenpensioen extern, bij een verzekeraar, onder te brengen. Ook is het verstandig om niet te wachten tot de pensioendatum om ‘uw bezittingen’ te tellen, maar om daar al (veel eerder) na te kijken. Als blijkt dat u eerder tekort komt dan overhoudt, kunt u uw pensioenopbouw vanaf b.v. 55 of 60 jaar stopzetten voor de toekomst. Dan loopt het ‘tekort’ niet verder op. Soms is dat net zo verstandig.

Kortom, afzien van pensioen is vervelend, u komt immers geldt tekort, maar is geen ‘fiscale’ ramp. Wel moet u zich aan de spelregels houden. Ook hier is regeren vooruitzien. Toekomstige opbouw staken is een probaat middel om verdere problemen te voorkomen.

Streamer: Spelregels zijn er niet voor niets. Dit geldt ook bij afzien van pensioen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015