Artikel Tips & Advies: Commerciële waardering en dividend

Uw pensioen in uw eigen BV wordt gewaardeerd voor de balans en de jaarrekening op basis van fiscale eisen en de eisen van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ). De fiscus zegt dat u niet teveel mag reserveren op grond van de wet, de RJ zegt dat u niet teveel hoeft te reserveren. Helaas, beiden zitten eigenlijk fout.

Op grond van fiscale eisen moet u rekening houden met een te verwachten rendement van 4% en mag u niet realistisch zijn en rekening houden met het feit dat de gemiddelde levensverwachting steeds meer toeneemt. Ook mag u geen rekening met een eventuele inflatiecorrectie die is toegezegd.
Daardoor kan het zijn dat uw pensioen eigenlijk 1,5 tot 2x zoveel ‘waard’ is dan het bedrag dat u op uw balans mag zetten. De pensioenschuld van uw bv aan u is dus in werkelijkheid 2x zo hoog!

De RJ heeft altijd gezegd dat de fiscale balanspositie toegestaan is en dat u niet de commerciële waarde van uw pensioen in uw BV hoeft te verantwoorden.

Dat gaat echter fout bij drie situaties. Stel u wilt uw pensioen onderbrengen in een andere BV of bij een verzekeraar. Dan móet u gewoon de commerciële waarde overdragen. Of stel u gaat scheiden. Dan hebt uw ex recht op een deel van uw pensioen gebaseerd op de commerciële waarde. Uw ex heeft dan ook recht op afstorting bij een verzekeraar. U moet dan de commerciële waarde afstorten.

Nu komt daar een derde situatie bij. Stel u wilt dividend uitkeren. U hebt een algemene reserve in uw BV. Toch kan het zo zijn dat u geen dividend mag uitkeren. Pas als u boven de commerciële waarde van de pensioenverplichting nog een algemene reserve hebt, dán pas mag u dividend uitkeren.

Zo wordt u dus eigenlijk verplicht om naast de fiscale balanspositie ook een commerciële waardering van uw pensioen te maken.

Als u toch dividend uitkeert, ondanks dat u geen algemene reserve hebt gezien uw commerciële balanspositie, gaat de fiscus voor het anker liggen dat u een deel van uw pensioen hebt afgekocht. En, zo werkt het fiscaal, als u een deel kunt afkopen, dan kunt u alles afkopen. Dat betekent 52% heffing over de commerciële (hoge) waardering) + 20% revisierente van uw volledige pensioen.

Er zullen ongetwijfeld procedures komen hierover, maar u bent gewaarschuwd!

Streamer: Niet de balanspositie maar de echte waarde van uw pensioen is bepalend. Voor wat u zelf aan pensioen kunt krijgen, wat uw ex krijgt en nu dus ook hoeveel dividend u had mogen krijgen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015