Artikel Tips & Advies: De commerciële balans van uw pensioen

De Autoriteit Financiële Markten (de AFM) heeft onderzocht en bevestigd gekregen dat de verwachtingen over de hoogte van het pensioen in Nederland veel te hoog zijn. Dat geldt ook vaak voor DGA’s. Om teleurstellingen te voorkomen moet u daarom goed uw zogenaamde commerciële balans van uw pensioen in de gaten houden. Een aantal voorbeelden.

De fiscale waardering van uw pensioen is 9 van de 10 keer (fors) lager dan de commerciële. Dat komt omdat er in uw eigen BV geen rekening gehouden mag worden met bijvoorbeeld de echte levensverwachting – deze is hoger namelijk en blijft toenemen -, de echte marktrente, de inflatie – hiermee wordt helemaal geen rekening gehouden - en kosten, ook deze blijven buiten de berekeningen.

Vaak merkt een DGA dat pas in een aantal situaties. Bijvoorbeeld als u gaat scheiden, als u komt te overlijden of als u uw pensioen overdraagt naar een andere BV. Ook als het pensioen wordt uitgekeerd blijkt of de ‘papieren’ pensioenpot voldoende gevuld is. In deze situaties wordt de ‘papieren’ pensioenpot opeens manifest. Er moet echt geld op tafel komen. Ingeval van een echtscheiding mag niet alleen gekeken worden naar de passiefpost in de balans, maar moet de échte waarde worden afgestort. Dat betekent niet alleen kijken naar de commerciële waardering, maar ook hebt u dan de échte cash nodig om het pensioen in te kopen bij een derde partij. Overigens mag ook ingeval van een scheiding het pensioen van de ex worden ondergebracht in een eigen BV.

Ook als het bedrijf wordt verkocht moet het pensioen er – vaak - uit. Zelfs als het naar een andere – eigen - BV gaat, moet een commerciële prijs worden betaald die hoger is dan de boekwaarde. Afhankelijk van de feiten mag de betalende BV niet eens de volledige koopsom op dat moment ten laste brengen van de winst. Als er sprake is van een pensioen dat jaarlijks na ingang aangepast moet worden aan de inflatie, dan mag de betalende BV deze extra last niet fiscaal boeken, maar moet er wel voor betalen.

Tot slot, als het pensioen ‘gewoon’ ingaat op de pensioendatum, moet er voldoende cash aanwezig zijn om jaarlijks de pensioenuitkeringen te doen. Niet alleen voor het nominale pensioen, maar ook om jaarlijks te indexeren. Ook dan zal blijken of uw ‘papieren’ pensioenpot voldoende gevuld is.

Overlijden. Wanneer u met pensioen gaat of u gaat scheiden en wanneer u het bedrijf verkoopt is vaak te voorzien. Overlijden niet. Kijkt u dus als eerste naar de échte aanwezige pensioengelden voor het geval u ‘nu’ komt te overlijden. Dat doet u niet voor uzelf maar voor uw partner, deze heeft dat zeker verdiend!

Streamer: Wen u aan niet alleen naar de (fiscale) ‘papieren’ cijfers van uw pensioen te kijken maar door te vragen naar de echte waarde van uw pensioen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015