Artikel Tips & Advies: De waardering van uw pensioen in uw eigen BV

De Advocaat-Generaal van de Hoge Raad heeft de zijde van de fiscus gekozen ingeval van eigen beheer. Hij stelt dat de wet hem dwingt om fiscaal te accepteren dat u wel premies/koopsommen aan een eigen (pensioen) BV moet betalen, extern eigen beheer dus, maar dat u deze niet fiscaal ten laste van de winst mag brengen. Technisch gezien heeft hij gelijk, de wet is de wet immers. Praktisch is het natuurlijk raar dat u met uw linkerhand wel moet betalen, maar met uw rechterhand met nota bene echte betalingen geen rekening mag houden.

De wet stelt namelijk dat de te hanteren rekenrente, zeg maar het te verwachten rendement minimaal 4% moet zin. Maar ja, als de markrente echt 4,5% is én u hebt een pensioen toegezegd dat aangepast wordt aan de inflatie, en laten we die op 2% stellen, dan moet u eigenlijk rekenen met 2,5%. En dat mag niet, want het moet minimaal 4% zijn.

En al helemaal raar is dat diezelfde Hoge Raad heeft gezegd dat 2% als ‘standaard’ inflatiecorrectie prima is?!

Kijk, diverse adviescommissies kunnen dan in het kader van belastingvereenvoudiging pleiten voor afschaffing van Eigen Beheer met als enige argument dat het te ingewikkeld is, maar de vraag is dan hoe dat komt?

Ook het feit dat u wel moet betalen voor het gegeven dat we nu al weten dat we steeds ouder worden, en het pensioen dus langer moeten uitkeren, maar daarvoor niet de fiscale last mag nemen in zowel de betalende als de ontvangende BV is op z’n zachtst gezegd wonderlijk.

Zo wordt het inderdaad wel ingewikkeld. Het gevolg namelijk van deze verschillen is dat ondanks het feit dat u nu betaalt, de fiscale last pas op termijn, na de pensioeningangsdatum, genomen mag worden. En dat terwijl de hoofdregel van de fiscaliteit omtrent ‘goed koopmansgebruik’ juist is dat een ‘voorzichtige’ en dus ‘goede’ koopman zo snel mogelijk het fiscale nadeel mag nemen en ‘zich zodoende’ niet te snel rijk hoeft te rekenen.

De Advocaat-Generaal merkt nog wel dat het er op lijkt dat er sprake is van ongelijke behandeling. Deze lasten zijn namelijk bij betaling aan verzekeraars/pensioenfondsen wel aftrekbaar. Echter hij vindt dat dit verschil wordt gerechtvaardigd, niet onevenredig lijkt in het licht van de doelen van pensioenbescherming en misbruikbescherming en van doelmatigheid.

De oplossing is natuurlijk makkelijk: u moet zakelijk waarderen en dus betalen. En dus mag u de lasten daarvan nemen. De ontvangende BV waardeert het pensioen op de ontvangen premies/koopsommen. Laten we eerlijk zijn: is de wet er nu voor ons of wij voor de wet?!

Streamer: Dat de fiscale waardering sterk afwijkt van de commerciële waardering. U moet dus beide in de gaten houden.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015